Awerroes cytaty

 Awerroes Fotografia
1  0

Awerroes

Data urodzenia: 14. Kwiecień 1126
Data zgonu: 10. Grudzień 1198

Reklama

Awerroes – filozof, teolog, lekarz, prawnik, polityk i matematyk arabski z Kordowy, wygnany za nieprawowierne poglądy filozoficzne; zmarł na wygnaniu w Marrakeszu.

Awerroes był zafascynowany filozofią Arystotelesa, którego uważał za największego człowieka w dziejach i którego dzieła komentował. Najbardziej znana jest jego teoria „dwóch prawd” oraz poglądy na duszę ludzką. Uważał on, że jest ona nieśmiertelna tylko jako jedna dusza ludzkości, a indywidualne dusze giną po śmierci ciała. Awerroes starał się uzgodnić swoje poglądy filozoficzne z ortodoksyjną teologią islamską, twierdząc, że prawdy religijne są inną interpretacją prawd, które odkrywa filozofia, ale nie ma między nimi sprzeczności.

Za pośrednictwem Awerroesa zachodni uczeni poznali większość dzieł Arystotelesa, a razem z nimi klasyczną logikę. Jego przekłady na arabski zostały przez hiszpańskich i sycylijskich uczonych przełożone na łacinę, co miało ogromne znaczenie dla studiów scholastycznych.

Jego komentarze były tak trafne, że za Tomaszem z Akwinu Awerroes był nazywany po prostu Komentatorem. Tomasz z Akwinu przeciwstawiał się jednak w kilku istotnych kwestiach Awerroesowi i jego uczniom, np. co do twierdzenia, że można dowieść wieczności świata. Akwinata bronił twierdzenia, że świat został stworzony przez Boga z niczego . Polemizował z tymi poglądami w dziełku O wieczności świata przeciw szemrzącym oraz w Sumie przeciw poganom II, 31-38. Tomasz bronił też nieśmiertelności i indywidualności duszy ludzkiej.

Oddziaływały także jego poglądy: Siger z Brabancji był założycielem szkoły filozoficznej określanej jako awerroizm łaciński.

Cytaty Awerroes

„Czy Bóg mógłby stworzyć trójkąt, w którym kąty wewnętrzne nie sumują się do 180 stopni?“

—  Awerroes
paradoks omnipotencji, wg innej wersji brzmiał: „Czy byt wszechmogący mógłby stworzyć kamień tak ciężki, że nawet on sam nie mógłby go podnieść?”

„This is one of the most intricate problems of religion.“

—  Averroes
Context: This is one of the most intricate problems of religion. For if you look into the traditional arguments () about this problem you will find them contradictory; such also being the case with arguments of reason. The contradiction in the arguments of the first kind is found in the Qur'an and the Hadith. Part 3: Of Fate And Predestination; Opening sentence

Reklama

„Knowledge is the conformity of the object and the intellect.“

—  Averroes
Attributed to Averroes, in: John Bartlett (1968) Familiar Qutations. p. 155

„If teleological study of the world is philosophy, and if the Law commands such a study, then the Law commands philosophy.“

—  Averroes
FM 44 as cited in: Oliver Leaman (2002) An Introduction to Classical Islamic Philosophy, p. 179

Reklama

„The necessary connexion of movement and time is real and time is something the soul (dhihn) constructs in movement.“

—  Averroes
As cited in "Being and Language in Averroes' “Tahafut At-Tahafut” (2003)by Massimo Campanini

Reklama
Natępna
Dzisiejsze rocznice
Manny Pacquiao Fotografia
Manny Pacquiao
bokser filipiński 1978
Jaroslav Pelikan Fotografia
Jaroslav Pelikan
amerykański teolog i historyk chrześcijaństwa 1923 - 2006
Kim Dzong Il Fotografia
Kim Dzong Il13
1941 - 2011
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Abu al-Ala al-Ma'arri Fotografia
Abu al-Ala al-Ma'arri
syryjski filozof, poeta i pisarz arabski
Pierre Gassendi Fotografia
Pierre Gassendi
filozof i matematyk francuski
Julien Offray de La Mettrie Fotografia
Julien Offray de La Mettrie5
filozof francuski
Søren Kierkegaard Fotografia
Søren Kierkegaard59
duński teolog i filozof