Awerroes cytaty

 Awerroes Fotografia
1  0

Awerroes

Data urodzenia: 14. Kwiecień 1126
Data zgonu: 10. Grudzień 1198

Reklama

Awerroes – filozof, teolog, lekarz, prawnik, polityk i matematyk arabski z Kordowy, wygnany za nieprawowierne poglądy filozoficzne; zmarł na wygnaniu w Marrakeszu.

Awerroes był zafascynowany filozofią Arystotelesa, którego uważał za największego człowieka w dziejach i którego dzieła komentował. Najbardziej znana jest jego teoria „dwóch prawd” oraz poglądy na duszę ludzką. Uważał on, że jest ona nieśmiertelna tylko jako jedna dusza ludzkości, a indywidualne dusze giną po śmierci ciała. Awerroes starał się uzgodnić swoje poglądy filozoficzne z ortodoksyjną teologią islamską, twierdząc, że prawdy religijne są inną interpretacją prawd, które odkrywa filozofia, ale nie ma między nimi sprzeczności.

Za pośrednictwem Awerroesa zachodni uczeni poznali większość dzieł Arystotelesa, a razem z nimi klasyczną logikę. Jego przekłady na arabski zostały przez hiszpańskich i sycylijskich uczonych przełożone na łacinę, co miało ogromne znaczenie dla studiów scholastycznych.

Jego komentarze były tak trafne, że za Tomaszem z Akwinu Awerroes był nazywany po prostu Komentatorem. Tomasz z Akwinu przeciwstawiał się jednak w kilku istotnych kwestiach Awerroesowi i jego uczniom, np. co do twierdzenia, że można dowieść wieczności świata. Akwinata bronił twierdzenia, że świat został stworzony przez Boga z niczego . Polemizował z tymi poglądami w dziełku O wieczności świata przeciw szemrzącym oraz w Sumie przeciw poganom II, 31-38. Tomasz bronił też nieśmiertelności i indywidualności duszy ludzkiej.

Oddziaływały także jego poglądy: Siger z Brabancji był założycielem szkoły filozoficznej określanej jako awerroizm łaciński.

Podobni autorzy

Abu al-Ala al-Ma'arri Fotografia
Abu al-Ala al-Ma'arri
syryjski filozof, poeta i pisarz arabski
Pierre Gassendi Fotografia
Pierre Gassendi
filozof i matematyk francuski
Julien Offray de La Mettrie Fotografia
Julien Offray de La Mettrie5
filozof francuski
Søren Kierkegaard Fotografia
Søren Kierkegaard59
duński teolog i filozof

Cytaty Awerroes

„Czy Bóg mógłby stworzyć trójkąt, w którym kąty wewnętrzne nie sumują się do 180 stopni?“

—  Awerroes
paradoks omnipotencji, wg innej wersji brzmiał: „Czy byt wszechmogący mógłby stworzyć kamień tak ciężki, że nawet on sam nie mógłby go podnieść?”

„Knowledge is the conformity of the object and the intellect.“

—  Averroes
Attributed to Averroes, in: John Bartlett (1968) Familiar Qutations. p. 155

Reklama

„This is one of the most intricate problems of religion.“

—  Averroes
Context: This is one of the most intricate problems of religion. For if you look into the traditional arguments () about this problem you will find them contradictory; such also being the case with arguments of reason. The contradiction in the arguments of the first kind is found in the Qur'an and the Hadith. Part 3: Of Fate And Predestination; Opening sentence

„If teleological study of the world is philosophy, and if the Law commands such a study, then the Law commands philosophy.“

—  Averroes
FM 44 as cited in: Oliver Leaman (2002) An Introduction to Classical Islamic Philosophy, p. 179

„The necessary connexion of movement and time is real and time is something the soul (dhihn) constructs in movement.“

—  Averroes
As cited in "Being and Language in Averroes' “Tahafut At-Tahafut” (2003)by Massimo Campanini

Reklama
Reklama
Natępna
Dzisiejsze rocznice
Jiří Menzel Fotografia
Jiří Menzel8
czeski reżyser filmowy, scenarzysta i aktor 1938
Zygmunt Krasiński Fotografia
Zygmunt Krasiński24
polski poeta i dramatopisarz 1812 - 1859
Robert Beauvais2
1911 - 1982
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Abu al-Ala al-Ma'arri Fotografia
Abu al-Ala al-Ma'arri
syryjski filozof, poeta i pisarz arabski
Pierre Gassendi Fotografia
Pierre Gassendi
filozof i matematyk francuski
Julien Offray de La Mettrie Fotografia
Julien Offray de La Mettrie5
filozof francuski
Søren Kierkegaard Fotografia
Søren Kierkegaard59
duński teolog i filozof