Aristide Briand cytaty

Aristide Briand Fotografia
2  0

Aristide Briand

Data urodzenia: 28. Marzec 1862
Data zgonu: 7. Marzec 1932

Reklama

Aristide Briand – socjalistyczny polityk francuski, wielokrotny premier Francji i minister w latach 1909–1929.

Urodzony w rodzinie mieszczańskiej, studiował prawo, po czym szybko zainteresował się polityką i dziennikarstwem politycznym, pisząc artykuły do anarchistycznego dziennika „Le Peuple”, przez pewien czas kierując pismem „Lanterne”, przechodząc do „Petite Republique”, by ostatecznie zająć się pisaniem dla „L’Humanité”, we współpracy z Jeanem Jaurèsem.

W tym samym czasie stał się znanym działaczem na rzecz utworzenia związków zawodowych i na kongresie pracowniczym w Nantes w 1894 r. przyczynił się do przyjęcia idei związków pracowniczych. Od tej pory stał się jednym z przywódców Francuskiej Partii Socjalistycznej. W 1902 r., po kilku nieudanych próbach, został deputowanym do parlamentu. Deklarował się jako zwolennik lewicowego bloku, który miał równoważyć reakcyjny blok prawicy. Od początku kariery parlamentarnej Briand zajmował się zagadnieniem rozdziału Kościoła od państwa. Został wyznaczony na sprawozdawcę komisji zajmującej się przygotowaniem stosownego prawa, a jego raport pokazał jego zdolności jako jednego z przyszłych przywódców politycznych. Briand zdołał przeforsować swój projekt, z niewielkimi modyfikacjami, nie dzieląc nim ugrupowań politycznych, które wspierały projekt.

Był głównym autorem prawa o rozdziale, ale zależało mu także na wprowadzaniu go w życie, tym bardziej że dotychczasowy minister Maurice Rouvier dopuszczał do niepokojów w trakcie przejmowania zasobów kościelnych. Przyjął zatem tekę ministra oświaty publicznej i wyznań w burżuazyjnym rządzie Sarriena , co z kolei spowodowało wykluczenie go z partii socjalistów. W przeciwieństwie do Jaurèsa uważał, że socjaliści powinni aktywnie współdziałać z radykałami we wszystkich kwestiach związanych z reformami społecznymi, a nie tylko z rezerwą stać na boku i oczekiwać urzeczywistnienia swoich ideałów.

W 1909 r. Briand zastąpił Clemenceau na stanowisku premiera, pełniąc tę funkcję do 1911 r., a potem przez kilka miesięcy w 1913. W październiku 1915 r., po klęskach francuskich na frontach I wojny światowej został ponownie premierem , a także ministrem spraw zagranicznych . Ta kadencja nie była szczególnie udana i podał się do dymisji w marcu 1917 r., w wyniku nieporozumień wokół planów francuskiej ofensywy wojskowej.

Briand powrócił do władzy w 1921 r., ale jego wysiłki, aby doprowadzić do ugody w sprawie niemieckich reparacji spełzły na niczym w obliczu nieprzejednanego stanowiska niemieckiego. Zastąpił go bardziej wojowniczy Raymond Poincaré. W obliczu kryzysu wokół Zagłębia Ruhry jego ugodowy styl stał się jednak bardziej akceptowalny i w 1925 r. powrócił na Quai d’Orsay, pozostając ministrem spraw zagranicznych aż do śmierci w 1932 r.

Za wynegocjowanie Traktatów z Locarno Aristide Briand otrzymał w 1926 r. Pokojową Nagrodę Nobla, razem z niemieckim politykiem Gustavem Stresemannem. W 1927 r. propozycja Brianda i amerykańskiego sekretarza stanu Franka B. Kellogga przyjęcia uniwersalnego paktu delegalizującego wojnę doprowadziła w następnym roku do podpisania paktu paryskiego .

Aristide Briand w 1930 r. wystąpił z propozycją utworzenia europejskiego stowarzyszenia państw o charakterze federacyjnym, co można uznać za przejaw dążenia do integracji wśród państw europejskich. Jego koncepcja Unii Federacyjnej zakładała, utworzenie federacji, do której miały należeć trzy państwa-założyciele – Francja, Wielka Brytania i Niemcy – oraz pozostałe państwa Europy z wyłączeniem Turcji i Rosji. W ramach federacji funkcjonować miała unia celna, wspólny rynek oraz wspólny system bezpieczeństwa. Koncepcja zakładała istnienie stałych instytucji federalnych takich jak Stały Komitet Polityczny , Konferencja Polityczna czy Sekretariat.

Podobni autorzy

Michael Polanyi Fotografia
Michael Polanyi
brytyjsko-węgierski fizyk i chemik
Édouard Daladier Fotografia
Édouard Daladier2
polityk francuski
Jules Favre Fotografia
Jules Favre1
polityk francuski
Antoine Pinay Fotografia
Antoine Pinay1
polityk francuski
Richard Thaler Fotografia
Richard Thaler
amerykański ekonomista
Frank Wilczek Fotografia
Frank Wilczek5
fizyk amerykański, noblista
Pierre Laval Fotografia
Pierre Laval8
polityk francuski
François Darlan Fotografia
François Darlan2
polityk i wojskowy francuski

Cytaty Aristide Briand

Dzisiejsze rocznice
Wasił Lewski Fotografia
Wasił Lewski
rewolucjonista bułgarski 1837 - 1873
Andreas Feininger
1906 - 1999
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Michael Polanyi Fotografia
Michael Polanyi
brytyjsko-węgierski fizyk i chemik
Édouard Daladier Fotografia
Édouard Daladier2
polityk francuski
Jules Favre Fotografia
Jules Favre1
polityk francuski
Antoine Pinay Fotografia
Antoine Pinay1
polityk francuski