„Dostatnie czasy obfitują głodem.“

—  Mira Kuś, Źródło: Wróble z tomu Między tym a tamtym brzegiem (2010)
Tematy
głód
Mira Kuś Fotografia
Mira Kuś22
poetka polska 1958
Reklama

Podobne cytaty

Bogdan Wojdowski Fotografia

„Gdzie jest wielki strach, tam musi być wielki głód, a gdzie jest wielki głód, tam muszą być brudne interesy.“

—  Bogdan Wojdowski polski pisarz, krytyk literacki i teatralny, publicysta żydowskiego pochodzenia 1930 - 1994
Źródło: s. 71

Reklama
Jan Parandowski Fotografia
Samuel Linde Fotografia

„Głód oczu nie ma.“

—  Samuel Linde polski leksykograf, językoznawca i bibliotekarz 1771 - 1847

 Seneka Młodszy Fotografia
Krates z Teb Fotografia

„Głód gasi miłość.“

—  Krates z Teb -365 - -285 p. n. e.
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

 Cyceron Fotografia

„Przyprawą potrawy jest głód.“

—  Cyceron mówca rzymski, popularyzator filozofii greckiej, polityk -106 - -43 p. n. e.
polski odpowiednik: Głód jest najlepszym kucharzem.

 Sokrates Fotografia

„Głód jest najlepszym kucharzem.“

—  Sokrates -469 - -399 p. n. e.
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Reklama
Elias Canetti Fotografia

„Przenieś głód do głowy!“

—  Elias Canetti poeta i dramaturg austriacki, noblista 1905 - 1994

Miguel de Cervantes Fotografia
Włodzimierz Lenin Fotografia

„Niech umierają z głodu.“

—  Włodzimierz Lenin organizator i przywódca Rewolucji Październikowej 1870 - 1924
reakcja na chłopskie wystąpienia przeciwko polityce rządu Lenina z powodu głodu i niedostatku

Reklama
 Konfucjusz Fotografia

„Kto lubi dobrze jeść, może z głodu umrzeć.“

—  Konfucjusz -550 - -478 p. n. e.
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Jacek Purchla Fotografia

„Na świecie istnieje głód wiedzy o Polsce.“

—  Jacek Purchla 1954
Źródło: Rita Pagacz-Moczarska, PROMOCJA POLSKI NA ŚWIECIE. Nowy program grantowy realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury, „Alma Mater” nr 122–123, luty-marzec 2010.

Marek Edelman Fotografia
Natępna