Wysłaliśmy dzieci na śmierć, żeby nauczyły się, co to jest życie.

—  Ninus Nestorović
Podobne cytaty