Pisarzy jest wiele. Czytelników o wiele mniej.

—  Ninus Nestorović
Podobne cytaty