„Pisarzy jest wiele. Czytelników o wiele mniej.“

— Ninus Nestorović

Podobne cytaty