Cyrus II Wielki cytaty

Cyrus II WielkiFotografia

12  0

Cyrus II Wielki

Data urodzenia:590 př. n. l.
Data zgonu:529 př. n. l.

Cyrus II Wielki, zwany także Starszym – król Persji z dynastii Achemenidów, syn króla Anszanu Kambyzesa I i medyjskiej księżniczki Mandane. Zjednoczył w ramach swojego imperium wiele ówczesnych państw. Znany nie tylko z wielkich osiągnięć wojennych, lecz także z tolerancji i sprawiedliwości. W ciągu niespełna dwudziestu pięciu lat panowania Cyrus podbił większość krajów Bliskiego Wschodu z wyjątkiem Egiptu i plemion Wyżyny Irańskiej.

Imię „Cyrus” jest łacińską wersją greckiego Kyros i elamickiego Kurusz lub Kurasz.

Cytaty Cyrus II WielkiCyrus II Wielki Fotografia
Cyrus II Wielki12
król Persji -590 - -529 p. n. e.
„Sądzę, że nic w tym dziwnego, że będąc ludźmi popełniamy błędy.“ Źródło: Księga piąta 4:19, tłum. K. Głombiowski, B. Burliga, A. Marchewka, A. Ryś, ISKŚiO UWr, Wrocław 2014.Cyrus II Wielki Fotografia
Cyrus II Wielki12
król Persji -590 - -529 p. n. e.
„Nie wystarczy oto raz stać się dzielnym mężem, żeby nim już pozostać bez ustawicznego zabiegania o dzielność.“ Źródło: Księga szósta 5:75, tłum. K. Głombiowski, B. Burliga, A. Marchewka, A. Ryś, ISKŚiO UWr, Wrocław 2014.

Cyrus II Wielki Fotografia
Cyrus II Wielki12
król Persji -590 - -529 p. n. e.
„Ja natomiast uważam, że władcy nie powinno różnić od poddanych beztroskie życie, lecz właśnie troska o nich i zamiłowanie do ponoszenia trudów.“ Źródło: Księga pierwsza 6:8, tłum. K. Głombiowski, B. Burliga, A. Marchewka, A. Ryś, ISKŚiO UWr, Wrocław 2014.

Cyrus II Wielki Fotografia
Cyrus II Wielki12
król Persji -590 - -529 p. n. e.
„Co zaś do żołnierzy, którzy uważają, że się ich zaniedbuje, to dobrzy stają się o wiele mniej odważni, a źli o wiele bardziej bezczelni.“ Źródło: Księga piąta 5:41, tłum. K. Głombiowski, B. Burliga, A. Marchewka, A. Ryś, ISKŚiO UWr, Wrocław 2014.

Cyrus II Wielki Fotografia
Cyrus II Wielki12
król Persji -590 - -529 p. n. e.
„Któż więc jest tak mężny, któż tak silny, żeby mógł prowadzić wojnę, równocześnie walcząc z głodem i zimnem.“ Źródło: Księga szósta 1:15, tłum. K. Głombiowski, B. Burliga, A. Marchewka, A. Ryś, ISKŚiO UWr, Wrocław 2014.

Cyrus II Wielki Fotografia
Cyrus II Wielki12
król Persji -590 - -529 p. n. e.
„(…) dla wszystkich najsilniejszym bodźcem do okazywania posłuszeństwa jest pochwała i szacunek dla posłusznego, a nagana i kara dla nieposłusznego.“ Źródło: Księga pierwsza 6:20, tłum. K. Głombiowski, B. Burliga, A. Marchewka, A. Ryś, ISKŚiO UWr, Wrocław 2014.


Cyrus II Wielki Fotografia
Cyrus II Wielki12
król Persji -590 - -529 p. n. e.
„Żeby jednak natchnąć żołnierzy walecznością, nie ma, moim zdaniem, niczego lepszego jak zdolność wzniecania w ludziach nadziei.“ Źródło: Księga pierwsza 6:19, tłum. K. Głombiowski, B. Burliga, A. Marchewka, A. Ryś, ISKŚiO UWr, Wrocław 2014.

Cyrus II Wielki Fotografia
Cyrus II Wielki12
król Persji -590 - -529 p. n. e.
„A cóż istnieje sprawiedliwszego, niż się bronić, cóż piękniejszego, niż nieść pomoc przyjaciołom?“ Źródło: Księga pierwsza 5:13, tłum. K. Głombiowski, B. Burliga, A. Marchewka, A. Ryś, ISKŚiO UWr, Wrocław 2014.Podobni autorzy