„Nie poddawaj się czasom i nie podążaj za modą. Pisz swoją poezję z gniewem i śpiewaj ją z pasją.“

—  Martin Walkyier, z utworu Penny Dreadful wyśmiewającego skomercjalizowane środowiska muzyków.
Reklama

Podobne cytaty

Joseph Conrad Fotografia

„Podążać za swem marzeniem, podążać wiecznie – zawsze, usque ad finem…“

—  Joseph Conrad pisarz angielski polskiego pochodzenia 1857 - 1924
Źródło: Lord Jim, t. II, r. XXXV, Warszawa 1904, s. 137, tłum. Emilia Węsławska.

Jonasz Kofta Fotografia

„Polityk zmierza do celu,
Poeta podąża przed siebie.“

—  Jonasz Kofta polski poeta, dramaturg, satyryk, i piosenkarz 1942 - 1988
Źródło: Na drodze

Reklama
Franco Fortini Fotografia
Hanna Banaszak Fotografia
Juryj Humianiuk Fotografia

„(…) dobra poezja, ta z kanonu prowokacyjnego, zaczepnego intelektualnie, również musi podlegać tym samym prawom, co zwykła poezja „niezaangażowana”, czyli natchnieniu. Sam piszę tylko wtedy, gdy ono przychodzi, nie można poddawać się konwencji i jakimś krótkotrwałym zapotrzebowaniom.“

—  Juryj Humianiuk białoruski poeta, prozaik i dziennikarz 1969 - 2013
Źródło: Maciej Jung, Rozmowa z Jurym Humianiukiem i Vitalem Voranauem http://zeszytypoetyckie.pl/krytyka/223-z-jurym-humianiukiem-i-vitalem-voranauem-rozmawia-maciej-jung, „Zeszyty Poetyckie”

Reklama
Czesław Miłosz Fotografia
Terry Pratchett Fotografia
Gustaw Herling-Grudziński Fotografia
Reklama
William Shakespeare Fotografia
Tomasz z Akwinu Fotografia

„Spuśćcie zasłonę mroku między mną i ścianą,
We krwi mej śpiewają jeszcze ptaki niewidoczne
I jakby ręka zwolna przebiega nad klawisze
Klawiatura nieba poddaje jeszcze objawienia.“

—  Tanasije Mladenović
Źródło: Miłość wiecznie spragniona, „Życie Literackie” nr 15, 14 kwietnia 1957, s. 7 http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=14858, tłum. z serbochorwackiego Zygmunt Stoberski

Martyna Wojciechowska Fotografia
Reklama
Fryderyk Chopin Fotografia

„Pan Chopin czy to w mechanizmie sztuki fortepianowej, czy też w poezji muzycznej wzniósł się ponad wszystkich swoich współczesnych.“

—  Fryderyk Chopin polski kompozytor i pianista XIX wieku 1810 - 1849
Źródło: recenzja, „Gazette Musicale”, 21 września 1834, cyt. za: Mieczysław Tomaszewski, Fryderyk Chopin…, op. cit.

Reklama
Tadeusz Peiper Fotografia
Natępna