„Świat ciągle się zmienia, nam może się tylko wydawać, że tak nie jest. Jesteśmy stworzeni z tych samych elementów co wszechświat. Kiedy więc zastanawiamy się nad mistyczną jednością życia, jednością człowieka ze światem, okazuje się, że tę jedność i płynność może oddać właśnie muzyka, której elementy strukturalne – temat, melodia, rytm – łączą się ze sobą i tworzą swoisty ład. I to jest właśnie duchowa wizja świata, ponieważ prowadzi do idei jedności.“

—  Jonathan Harvey, Źródło: Klaudia Baranowska, Zależy mi na komponowaniu dobrej muzyki http://www.dwutygodnik.com/artykul/4160/, Dwutygodnik. com nr 97/2012.
Reklama

Podobne cytaty

Swami Wiwekananda Fotografia

„Jedność jest sekretem wszystkiego. Wszystko jest Jednością.“

—  Swami Wiwekananda 1863 - 1902
Źródło: Jacek Sieradzan, Psychosocjologia osobowości charyzmatycznej Paweł z Tarsu jako twórca chrześcijaństwa i Ole Nydahl jako twórca buddyzmu zachodniego http://www.jaceksieradzan.pl/psychosocjologia.pdf

Heinrich Heine Fotografia
Reklama
Alfred Deakin Fotografia

„Jedność Australii jest niczym, jeśli nie oznacza jedności rasy.“

—  Alfred Deakin polityk australijski 1856 - 1919
Źródło: Jan Lenczarowicz, Australia, Warszawa 2005, s. 87.

Heraklit z Efezu Fotografia

„Wszystko jest jednością.“

—  Heraklit z Efezu filozof antyczny -535 - -475 p. n. e.

Nelson Mandela Fotografia

„Choć tak różni, jesteśmy jednością. Jesteśmy ludem tęczy.“

—  Nelson Mandela prezydent RPA, noblista w dziedzinie pokoju 1918 - 2013
podczas powoływania Komisji Prawdy i Pojednania.

Reklama
Francisco Franco Fotografia
Anne Rice Fotografia
Michał Heller Fotografia

„Tęsknimy ku jedności, ale jesteśmy wynikiem podziałów.“

—  Michał Heller polski filozof, teolog, fizyk kosmolog 1936
Źródło: s. 59, Rozdział 8: Tworzywo Wszechświata

Reklama
 Novalis Fotografia
 Periander Fotografia
Jerzy Grotowski Fotografia
Swiatłana Aleksijewicz Fotografia
Reklama
Jan Paweł II Fotografia
Jürgen Habermas Fotografia

„Rezygnacja z idei europejskiej jedności oznaczałaby wypisanie się ze światowej historii.“

—  Jürgen Habermas niemiecki filozof, socjolog i publicysta polityczny 1929
Źródło: Uratujemy EUropę!, tłum. Piotr Buras, „Gazeta Wyborcza”, 18–19 sierpnia 2012.

Reklama
Sun Myung Moon Fotografia

„Pragniemy stworzyć idealne małżeństwa, w których istnieje absolutna jedność między mężem i żoną.“

—  Sun Myung Moon 1920 - 2012
Źródło: Prawdziwa Rodzina i ja; cyt. za Dariusz Kuncewicz, Kościół Zjednoczenia – charakterystyka i przekrój doktrynalno-socjologiczny organizacji, psychomanipulacja. pl http://www.psychomanipulacja.pl/art/kosciol-zjednoczenia-charakterystyka-i-przekroj.htm

Natępna