„Jeśli naród jest aktywną wspólnotą kultury, jeśli więc żyje o tyle, o ile się czuje podmiotem tego życia, czyli odpowiada za siebie, to najskuteczniejszym sposobem zniszczenia narodu jest pozbawić go samego tego poczucia odpowiedzialności, sprawić, aby uwierzył w to, iż na skutek własnej bezsiły albo małoletniości albo okoliczności zewnętrznych zmuszony jest żyć tak, jak mu inni każą. Naród, który by uwierzył, że jest bezwzględnie pozbawiony wolności moralnej, straciłby wszelką nadzieję odzyskania jej kiedykolwiek. Więzień, który sądzi, że nie rozporządza już żadnym stopniem wolności, zostaje donosicielem lub prowokatorem, gdy go o to poproszą: niewiara we własną wolność wystarcza, by upodlenie stało się pełne.“

Reklama

Podobne cytaty

 Popek Fotografia
Edward Abramowski Fotografia
Reklama
Richard Bach Fotografia
William Hazlitt Fotografia
Stefan Wyszyński Fotografia
John Fitzgerald Kennedy Fotografia
Tadeusz Pełczyński Fotografia
Georges Clemenceau Fotografia
Reklama
Adam Daniel Rotfeld Fotografia

„Naród pozbawiony elit jest tłumem, motłochem, a nie społeczeństwem.“

—  Adam Daniel Rotfeld dyplomata polski, minister spraw zagranicznych 1938
Źródło: „Rzeczpospolita”, 31 maja 2005

Bogdan Borusewicz Fotografia
Bohdan Chmielnicki Fotografia

„Zamierzam wyzwolić z lackiej niewoli naród ruski wszystek.“

—  Bohdan Chmielnicki hetman kozacki 1595 - 1657
Źródło: Józef Andrzej Gierowski, Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648–1763), Kraków 2001.

Franklin Delano Roosevelt Fotografia
Reklama
X Panczenlama Fotografia
Jane Fonda Fotografia
Leonardo da Vinci Fotografia

„Lepiej umrzeć niż żyć bez wolności.“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519

Jan Nepomucen Kamiński Fotografia
Natępna