„Dzieło sztuki otwiera oczom perspektywy, które powinny być rozpoznane, tak, jak zwierzę bada powierzchnię pastwiska.“

Paul Klee Fotografia
Paul Klee4
malarz niemiecki pochodzenia szwajcarskiego 1879 - 1940
Reklama

Podobne cytaty

Jacek Dehnel Fotografia
Karol Darwin Fotografia
Reklama
Jan Władysław Woś Fotografia
 Paracelsus Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia
Reklama
Joanna Senyszyn Fotografia
Włodzimierz Szaranowicz Fotografia
Tomasz Witkowski Fotografia
Andrzej Gwiazda Fotografia

„Ale tacy nie dostają na badania pieniędzy.“

— Andrzej Gwiazda polski działacz związkowy 1935
o niezależnych naukowcach.

Reklama
Kazimierz Łyszczyński Fotografia

„Marshall podsumowuje cały dostępny materiał dowodowy i wyciąga z niego wniosek, że hipotezom ewolucyjnym odnoszącym się do języka i nie znajdującym żadnego potwierdzenia w wynikach współczesnych badań naukowych brak empirycznego uzasadnienia.“

— John Lyons 1932
Źródło: wstęp do artykułu Biologiczne aspekty porozumiewania się ludzi i zwierząt w: J. C. Marshall, Nowe perspektywy językoznawstwa (New Horizons in Linguistics, 1970), s. 229.

Virginia Woolf Fotografia
Georg Christoph Lichtenberg Fotografia
Natępna