„Gwardia Narodowa paryska z wzruszeniem przyjęła adres współbraci broni warszawskich. Byłem w sposobności ocenienia wrażeń, które sprawił, i pomiędzy dowodami współczuciów codziennie dochodzących Komitet Polski miło mi uznawać duch podziwienia i wdzięcznego przywiązania ożywiającego gwardzistów narodowych, którym raczyłeś powinszować naszej rewolucji w stolicy. Przyjmij, generale, wraz z życzeniami mymi dla świętej sprawy waszej wylanie niewymownej mojej radości z powodu nieporównanych czynów waszych i szczególne zapewnienie przywiązania i poważania, które ci poślubił twój grenadier Gwardii Narodowej.“

—  Marie Joseph de La Fayette, z listu do generała Antoniego Ostrowskiego (1782–1845, powstańca listopadowego) po nadaniu La Fayette'owi przez Rząd Narodowy tytułu gwardzisty narodu polskiego z 21 kwietnia 1831 r.
Reklama

Podobne cytaty

Wiesław Chrzanowski Fotografia
Roman Giertych Fotografia
Reklama
Pierre Cambronne Fotografia
Frank Zappa Fotografia
Philippe Pétain Fotografia
Andrzej Szeptycki Fotografia
Adam Doboszyński Fotografia

„Przyczyniając się do założenia Komitetu [Zagranicznego Obozu Narodowego] miałem nadzieję, że doprowadzi on do takiego zbliżenia wzajemnego poszczególnych ugrupowań narodowych, że będzie mogło wreszcie dojść do utworzenia jakiegoś wspólnego ruchu katolicko-narodowego, do którego zmierzałem od dawna.“

—  Adam Doboszyński polityk i pisarz 1904 - 1949
o powołaniu wiosną 1942 r. Komitetu Zagranicznego Obozu Narodowego którego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska politycznego przez działaczy Stronnictwa Narodowego, Obozu Narodowo – Radykalnego „ABC” i falangistów Bolesława Piaseckiego.

Clive Staples Lewis Fotografia
Reklama
Roman Dmowski Fotografia
Jerzy Kryszak Fotografia

„Nasze narodowe dobro – Ziobro.“

—  Jerzy Kryszak aktor polski 1950
Źródło: Kabareton, Sopot Top Trendy 2007

Edward Abramowski Fotografia

„Na dnie sprawy narodowej leży zawsze interes kapitalistów. Jedności narodowej nie może być tam, gdzie jest wyzysk; gdzie jedni duszą drugich, tam nie może być braterstwa.“

—  Edward Abramowski polski filozof i działacz polityczny 1868 - 1918
Źródło: Robotnicy wiejscy cierpią biedę, bo panowie ich pracę wyzyskują w: Edward Abramowski, Pisma, tom IV http://dir.icm.edu.pl/pl/Pisma/Tom_4/107, Warszawa 1928

Janusz Wójcik Fotografia
Reklama
Cyrus II Wielki Fotografia
Rama IX Fotografia

„Nasz kraj żył w pokoju, ponieważ byliśmy zjednoczeni i ponad wszystko stawialiśmy wspólny narodowy interes.“

—  Rama IX król Tajlandii od 1946 1927
Źródło: Maciej Nowicki, Tajski boks, „Newsweek Polska”, nr 50/2013, 9–15 grudnia 2013, s. 78.

Maria Valtorta Fotografia
Stefan Niesiołowski Fotografia