„Powie ktoś, że demokracja nie jest ani rozumna, ani sprawiedliwa i że najlepiej rządzą ludzie bogaci. Ja zaś twierdzę, że po pierwsze państwo tworzy lud, a oligarchia jest tylko jego cząstką; po wtóre ludzie bogaci najlepiej pilnują pieniędzy, ludzie rozumni udzielają mądrych rad, ale najlepsze decyzje podejmuje lud po wysłuchaniu przedłożonych mu wniosków; w końcu w ustroju demokratycznym wszystkie te klasy, zarówno każda z osobna jak wszystkie razem, korzystają z równych praw. Oligarchia zaś zmusza lud do współudziału w niebezpieczeństwach, natomiast korzyści już nie w części, ale w całości dla siebie zagarnia: tego właśnie pragną nasi możnowładcy i ich młodzież.“

—  Tukidydes, mowa Atenagorasa z Syrakuz.
Reklama

Podobne cytaty

Leszek Miller Fotografia

„Mówię do ludzi rozumnych, a więc nie do pana.“

—  Leszek Miller polityk polski, premier 1946
do Stefana Niesiołowskiego w debacie sejmowej.

 Eurypides Fotografia
Reklama
Lew Tołstoj Fotografia
Piotr Morta Fotografia

„Ruch Kukiza to wolni ludzie, oni mają podejmować decyzje, a nie ktoś za nich.“

—  Piotr Morta 1959
Źródło: Piotr Brzózka, Piotr Morta: Antysystemowość to nie anarchia, to bycie przeciw systemowi, PolskaTimes. pl, 26 lipca 2015 http://www.polskatimes.pl/artykul/4662698,piotr-morta-antysystemowosc-to-nie-anarchia-to-bycie-przeciw-obecnemu-systemowi,id,t.html

 Arystoteles Fotografia
 Seneka Młodszy Fotografia
Anne Frank Fotografia
Reklama
Michał Bakunin Fotografia
Zbigniew Ziobro Fotografia

„Ludzi dzielimy na bogatych, i na tych którym na co dzień nie staje.“

—  Zbigniew Ziobro polski prawnik i polityk 1970
Źródło: konferencja prasowa

Bob Marley Fotografia
Reklama
Oscar Wilde Fotografia

„Ludzie dobrze wychowani nie zaprzeczają innym, mądrzy zaprzeczają sobie.“

—  Oscar Wilde angielski poeta, prozaik i dramatopisarz 1854 - 1900
Źródło: Przykazania etyki prawniczej: księga myśli, norm i rycin, oprac. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 30.

Abraham Lincoln Fotografia
 Konfucjusz Fotografia
Michael Moore Fotografia