„Podobnie działa przestrzenne oddalenie na postrzeganie rzeczy teraźniejszych, łatwo rodząc ów obraz symplicystyczny, pospolity w polskiej emigracyjnej publicystyce, obraz zniewolonego narodu jednakowo doświadczającego swoje zniewolenie i jeśli podzielonego, to najwyżej na garstkę zdrajców i masę patriotów. Jak bardzo jest to obraz zniekształcony, wiadomo wszystkim, co, czy w Polsce żyjąc czy w nie-Polsce, zadają sobie trud myślenia o narodzie jako całości, lecz całości podzielonej między mnóstwo interesów rozmaitych i często skłóconych wedle kryteriów najróżniejszych oraz, między innymi, uprzytomniają sobie, jak znaczna jest w Polsce ilość interesów konserwatywnych, tj. zainwestowanych w przedłużanie istniejącej sytuacji.“

Reklama

Podobne cytaty

Max Weber Fotografia

„Naród wybacza naruszenie jego interesów, nie wybacza zaś obrazy jego honoru“

—  Max Weber niemiecki socjolog, historyk, ekonomista, prawnik, religioznawca i teoretyk polityki 1864 - 1920

Krystyna Feldman Fotografia
Reklama
Maciej Zieliński Fotografia
Ryszard Kapuściński Fotografia
Andriej Konczałowski Fotografia
 Apelles Fotografia

„Ręce precz od obrazu!“

—  Apelles grecki malarz -370 - -306 p. n. e.
Źródło: Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, PIW, s. 72.

Karol Marks Fotografia
Gustav Klimt Fotografia
Reklama
Mark Helprin Fotografia
Jerome K. Jerome Fotografia
Martin Heidegger Fotografia
Reklama
Robert Cialdini Fotografia
 Sofokles Fotografia
Ojciec Pio Fotografia
Quentin Tarantino Fotografia
Natępna