„Nie wystarczy podejść do innych, chcieć podjąć z nimi rozmowę, dać im poczucie życzliwości i zaufania, jakim ich darzymy. Trzeba jeszcze zadziałać tak, by doprowadzić do ich nawrócenia. Trzeba przepowiadać prawdę po to, by zwrócili się ku niej. Trzeba ich przywieść do porządku, którego pragnie Bóg. A jest on tylko jeden.“

—  Paweł VI, przemówienie z 27 czerwca 1968 r.
Reklama

Podobne cytaty

Jan od Krzyża Fotografia

„Bardziej Bóg żąda od ciebie choćby najmniejszego stopnia posłuszeństwa i uległości, niż wszystkich innych czynów, jakie chcesz podjąć dla Niego.“

—  Jan od Krzyża 1542 - 1591
Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 88.

Jarosław Iwaszkiewicz Fotografia
Reklama

„Prawda – rzecz Krystowa,
Łeż – Antykrystowa;
Prawdę popi tają,
Iże się jej lękają,
Łeż pospólstwu bają.

Kryste, przez Twe rany,
Racz nam dać kapłany,
Jiżby prawdę wiedli,
Antykrysta pogrzebli,
Nas k Tobie przywiedli.“

—  Jędrzej Gałka
Źródło: Pieśń o Wiklefie (łac. Cantilena vulgaris, 1449); cyt. za: Krzysztof Baczkowski, Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370–1506), Kraków 1999, str. 141.

Adam Mickiewicz Fotografia

„Głośniej niźli w rozmowach, Bóg przemawia w ciszy,
I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy.“

—  Adam Mickiewicz polski poeta 1798 - 1855
Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 281.

Marcin Bytniewski Fotografia
Abdullah Ansari Fotografia
Anne Rice Fotografia
Reklama
Ryūnosuke Akutagawa Fotografia
Walter Scott Fotografia

„Zła to rozmowa, kiedy jeden biesiaduje, a drugi pości.“

—  Walter Scott szkocki powieściopisarz i poeta 1771 - 1832
Źródło: Księga toastów i humoru biesiadnego, wybór i oprac. Leszek Bubel, wyd. Zamek, Warszawa 1995, s. 148.

Jeremi Przybora Fotografia
Denis Diderot Fotografia

„Miłości innych pragnie się po to, by mieć jeszcze jeden powód do kochania siebie.“

—  Denis Diderot francuski pisarz, filozof 1713 - 1784
Źródło: Księga Mądrości, wyb. Maciej Dominiczak

Reklama
Józef Michalik Fotografia

„Nigdy nie byłem twardzielem, a mam niejasne poczucie, że kilka kobiet darzyło mnie sympatią.“

—  Jacek Głomb 1965
Źródło: „Słowo Polskie”, „Gazeta Wrocławska”, 12 października 2005 http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/miedzyn.htm

Ernest Hemingway Fotografia