„Powiadają niektórzy, że filozofia narodziła się u ludów barbarzyńskich. Jako dowód przytaczają perskich magów, babilońskich czy asyryjskich Chaldejczyków, indyjskich gymnosofistów, oraz celtyckich i galickich druidów i semnoteów (...). Ale nie zdają sobie sprawy z tego, że przypisują barbarzyńcom osiągnięcia będące osiągnięciami Greków i że od Greków zaczyna się nie tylko filozofia, ale w ogóle rodzaj ludzki.“

— Diogenes Laertios, Źródło: Żywoty i poglądy słynnych filozofów
Reklama

Podobne cytaty

Leszek Kołakowski Fotografia

„Uczę się filozofii, architektury, literatury, po czym idę na film Chaplina i tam widzę to, co chciałbym osiągnąć.“

— Zdzisław Leśniak 1930 - 2002
Źródło: pamiętnik (1950), cyt. za: Danuta Leśniak, nota biograficzna, e-teatr. pl http://www.e-teatr.pl/pl/osoby/6948.html

Reklama
 Arystoteles Fotografia
Eleanor Roosevelt Fotografia
Gaston Bachelard Fotografia
Georg Christoph Lichtenberg Fotografia
Salvador Dalí Fotografia
Reklama
Georges Bataille Fotografia
Richard Shusterman Fotografia

„Filozofia nie powinna jedynie interpretować świata, ale także go udoskonalać.“

— Richard Shusterman 1949
Źródło: Anna Wójcik, Cielesność doświadczenia http://www.dwutygodnik.com/artykul/3394/, Dwutygodnik. com nr 80/2012.

„Należy rozróżnić Europę jako pewną ponadnarodową ideę oraz poszczególne kultury europejskie, które mają swój wkład w „europejskość” rozumianą szeroko – jako swego rodzaju opozycję względem np. filozofii i estetyki azjatyckiej.“

— Jonathan Mills 1963
Źródło: Marcin Malicki, Globalna polifonia http://www.culturecongress.eu/theme/theme_alien_europe/mills_interview_alien_europe, Europejski Kongres Kultury http://www.culturecongress.eu.

Reklama
Federico Fellini Fotografia
Samuel Beckett Fotografia
Ludwika Godlewska Fotografia
Natępna