„Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem.“

—  Atanazy Wielki, Źródło: 1. List do Serapiona
Atanazy Wielki Fotografia
Atanazy Wielki4
ojciec Kościoła, patriarcha Aleksandrii 295 - 373
Reklama

Podobne cytaty

Zofia Kossak-Szczucka Fotografia
Pius IX Fotografia
Reklama
Tadeusz Kotarbiński Fotografia

„Kościół jest wspólnotą opartą na wierze w Trójjedynego Boga i na wzajemnej miłości. Ta wspólnota jest otwarta, gotowa przyjąć wszystkich, którzy prawo miłości Boga i bliźniego przyjmują jako zasadę swojego życia.
Kościół jest wspólnotą żywą, to znaczy, przez sakrament Chrztu świętego wciąż rodzi swoje dzieci. W ten sposób rodzina, którą jest Kościół stale się powiększa.
Kościół kocha swoje dzieci i dlatego wychowuje je do życia doskonałego, czyli do świętości.
Kościół karmi nas słowem Bożym i Eucharystią. Oczyszcza nas i umacnia przez sakramenty święte.
Kościół prowadzi do pojednania z miłosiernym Ojcem nawet tych, którzy odeszli od Niego wiele lat temu.
Kościół wreszcie jest wspólnotą otwartą na innych, nie tylko na inaczej wierzących ale także na niewierzących.
Kościół w swojej nauce dba o wierność temu wszystkiemu, co przekazał nam Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i założyciel Kościoła świętego. Dlatego Kościół święty, powszechny, czyli katolicki jest taki, jak rodzinny dom: zawsze ten sam w nauce i tradycji.“

—  Wojciech Ziemba polski duchowny katolicki, arcybiskup białostocki 1941
Źródło: List pasterski na rozpoczęcie roku duszpasterskiego 2011/2012 http://archwarmia.pl/biskupi/arcybiskup-wojciech-ziemba-metropolita-warminski/listy-pasterskie/list-pasterski-na-rozpoczecie-roku-duszpasterskiego-2011-2012-kosciol-naszym-domem/, archwarmia. pl, 26 listopada 2011

Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia
Jarosław Kaczyński Fotografia

„Fundamentem polskości jest Kościół i jego nauka.“

—  Jarosław Kaczyński polski polityk, premier RP 1949
Źródło: Kaczyński: Fundamentem polskości jest Kościół i jego nauka https://www.wprost.pl/526768/Kaczynski-Fundamentem-polskosci-jest-Kosciol-i-jego-nauka, wprost. pl, 5 grudnia 2015.

Teresa z Lisieux Fotografia
Willy Brandt Fotografia
Reklama
Jakub Alberione Fotografia

„Chcemy jak Apostołowie głosić Ewangelię i używać do tego celu druku.“

—  Jakub Alberione włoski duchowny katolicki, założyciel paulistów, błogosławiony Kościoła katolickiego 1884 - 1971

Czesław Kiszczak Fotografia
Michał Heller Fotografia
Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia
Reklama
Kazimierz Kutz Fotografia

„U nas pokutuje tradycja, by Kościół traktować inaczej, by go nie tykać.“

—  Kazimierz Kutz polski reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny; działacz polityczny i senator RP 1929
Źródło: Bunt zmiecie Kaczyńskich, „Przegląd” nr 23 (335)

Robert Bellarmin Fotografia
Johann Wolfgang von Goethe Fotografia
Benedykt XVI Fotografia