„Dylematem jest nie tylko to, aby polski pracownik zarabiał więcej, ale chodzi przede wszystkim o likwidację przepaści cywilizacyjnej, jaka jest pomiędzy Polską a krajami rozwiniętymi.“

— Piotr Morta, podczas obrad „Solidarności” w 100-letnim dworze.

Podobne cytaty

Natępna