Tak czy owak, oto haiku po naszemu.
Napisał na tablicy:
Słońce Miami
W górze nad rozlewiskiem.
Steki z bułkami.

—  Charles Willeford , Źródło: s. 44
Podobne cytaty