„W Krakowie dawnym i dzisiejszym nigdy oczywiście nie brakowało i nie brakuje powodów do śmiechu. Śmiano się z instytucji rządowych, polityków, artystów, dziwaków, a nawet z… Najjaśniejszego Pana. Szyderczy lub wesoły śmiech rozbrzmiewał w teatrach, kabaretach, salonach, kawiarniach oraz na krakowskich ulicach, gdzie nie krępowały go już żadne zinstytucjonalizowane formy.“

—  Marek Żukow-Karczewski, Źródło: Śmiech w Krakowie, „Gazeta Krakowska” nr 104, 7–8 maja 1994, s. 10.
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski39
polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961
Reklama

Podobne cytaty

Gotthold Ephraim Lessing Fotografia
Jacek Kaczmarski Fotografia
Reklama
Sokół (raper) Fotografia
Robert Sheckley Fotografia
Sławomir Mrożek Fotografia
Robert Górski Fotografia
Aleksander Świętochowski Fotografia
Reklama
Siergiej Jesienin Fotografia

„Komu radość, komu grzech,
A nam radość, a nam śmiech.
Oj, Kukało, oj, Kupało,
A nam radość, a nam śmiech.“

—  Siergiej Jesienin poeta rosyjski 1895 - 1925
Źródło: wiersz Palą ognie za brodem… http://wiersze.wikia.com/index.php?title=Palą_ognie_za_brodem...&useskin=monobook

Nicolás Gómez Dávila Fotografia

„W repertuarze akcentujemy 'nurt wielkiego śmiechu', tego od Arystofanesa po Gogola, śmiechu, który uczy, czasem boli. Jest to ten nurt, o który można oprzeć teatr, jednoczący największe ambicje artystyczne z popularnością.“

—  Bogdan Hussakowski polski reżyser i aktor 1941 - 2010
Źródło: „Trybuna Odrzańska”, 26 sierpnia 1979, cyt. za: culture. pl http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_hussakowski_bogdan

Marcin Orliński Fotografia
Reklama
Jerzy Giedroyc Fotografia
Joachim Brudziński Fotografia
François Rabelais Fotografia

„Lepiej śmiechem jest pisać niż łzami,
Śmiech to szczere królestwo człowieka.“

—  François Rabelais francuski pisarz 1494 - 1553
Źródło: Jerzy Adamski, Historia literatury francuskiej. Zarys, Wrocław 1989, s. 53.

Natępna