Uzdrowienie gospodarcze w tych krajach (w nowych krajach Unii Europejskiej – przypis red.) będzie zależało od ich możliwości zbudowania mocnej bazy popytu wewnętrznego. Wymaga to lepszego przestrzegania praw pracowniczych, wzrostu wynagrodzeń (…).

—  Piotr Morta , referat Piotra Morty na międzynarodowej konferencji PASOC, Wrocław, 19 października 2009.
Podobne cytaty