„Śmierć jest ceną, jaką płacą najwyżej uorganizowane istoty za swą ewolucję. Świadomość śmierci jest ceną, jaką płaci człowiek za ewolucję swego intelektu.“

Reklama

Podobne cytaty

Warren Buffett Fotografia
Reklama
Nicolás Gómez Dávila Fotografia
Jan Nowak-Jeziorański Fotografia

„Podziały są ceną, jaką się płaci za demokrację.“

—  Jan Nowak-Jeziorański polski dziennikarz, politolog, działacz społeczny, żołnierz AK 1914 - 2005
Źródło: Paweł Kocięba, Nie ma demokracji bez podziałów, „Dziennik Dolnośląski” nr 0, 31 sierpnia 1990.

Warren Buffett Fotografia
Robert De Niro Fotografia
Malcolm X Fotografia

„Ceną wolności jest śmierć.“

—  Malcolm X przywódca Organizacji Jedności Afroamerykańskiej 1925 - 1965

Wystan Hugh Auden Fotografia
Reklama

„Nie wierzyłem, że coś się w Polsce może zmienić, że może być jakaś opozycja. Po Sierpniu zaangażowałem się ze wszystkich sił, byłem we władzach rolniczej Solidarności. Przesiedziałem rok w internacie i uważałem wtedy, że muszę płacić tę cenę za to, że dałem się uwieść PZPR-owi.“

—  Artur Balazs polski polityk 1952
Źródło: Balazs: Dla mnie poglądy polityczne nie są zaraźliwe, dziennik. pl, 5 listopada 2007 http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/61242,balazs-dla-mnie-poglady-polityczne-nie-sa-zarazliwe.html

Willigis Jäger Fotografia

„Człowiekiem wolno być za każdą cenę.“

—  Antoni Regulski
Źródło: Wielka księga mądrości, wybór Jacek i Tomasz Ilga

Reklama
Tadeusz Nalepa Fotografia
Katarzyna Nosowska Fotografia

„Jest jeden sposób, by skupić na moment uwagę wszystkich na sobie, tak żeby rzeczywiście o tobie pomyśleli… nieodwracalny niestety. Ceną za moment chwały jest śmierć…“

—  Katarzyna Nosowska polska piosenkarka rockowa 1971
Źródło: „Brum”, 1 marca 1998 [wspomnienia o śmierci Kurta Cobaina, Michaela Hutchence'a, Agnieszki Osieckiej]

Natępna