„Słowo mądrości jest irytujące.“

— Hunter S. Thompson

Tematy
słowo
Hunter S. Thompson Fotografia
Hunter S. Thompson15
1937 - 2005
Reklama

Podobne cytaty

Jean-Paul Sartre Fotografia

„Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli.“

— Jean-Paul Sartre powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski, noblista 1905 - 1980

Adam Mickiewicz Fotografia

„Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego
Zaczęła się najskromniej od słowa: „Dlaczego?”“

— Adam Mickiewicz polski poeta 1798 - 1855
Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 276.

Reklama
Sokół (raper) Fotografia
Norman Vincent Peale Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia