„W systemie obejmującym bogów – istoty, które to wszystko stworzyły – mamy jeszcze więcej powodów, by zintegrować ból z całością. Trzeba wytłumaczyć jego istnienie, natarczywą obecność czegoś, co jest nie do wytłumaczenia. Wytłumaczenie zła – cierpienia, bólu – to jeden z najbardziej fascynujących wątków wielkich podań: jak i dlaczego bohaterowie tych podań dopuszczają się czegoś, co radykalnie przeczy przypisywanej im dobroci. Aby znaleźć tę usprawiedliwiającą rację, wymyślono wiele rzeczy: między innymi zbawczy walor cierpienia – błogosławieni ubodzy, albowiem do nich należy królestwo; nadano cierpieniu funkcję, przypisano mu użyteczność. Bóg zsyła ci cierpienie, żeby cię wypróbować i uczynić lepszym. Cierpienie nie jest czymś niepotrzebnym, stratą. Poprzez cierpienie coś gromadzisz, zbierasz, żeby odebrać to w jakimś niebie. Cierpienie jest błogosławieństwem, pod warunkiem – tylko pod tym warunkiem – że w to niebo wierzysz. Inni poszli jeszcze dalej i, jak Nuerowie, uznali, że ból – zdolność znoszenia bólu – jest przywilejem, miarą dzielności mężczyzny. Że ten, kto więcej i w godniejszy sposób cierpi, jest więcej wart – teraz, a nie gdzie indziej i kiedy indziej, w jakiejś niepewnej zawsze przyszłości.“

—  Martín Caparrós, El hambre
Reklama

Podobne cytaty

Colleen McCullough Fotografia
 Hafez Fotografia

„Nie spodziewaj się wiele po odwróconym stole nieba,
ni kęs ci z niego nie spadnie, nim wpierw nie poznasz cierpienia.“

—  Hafez persko-tadżycki poeta 1326 - 1390
Źródło: gazal X (234), tłum. Albert Kwiatkowski; cyt. za literaturaperska. com http://www.literaturaperska.com/hafez/hafez10.html

Reklama
Marcin Luter Fotografia
Samuel Taylor Coleridge Fotografia

„Rzeczywisty ból wystarcza, aby nas wyleczyć z cierpień urojonych.“

—  Samuel Taylor Coleridge poeta angielski 1772 - 1834
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Fiodor Dostojewski Fotografia
Anton Czechow Fotografia

„Chcę i pragnę cierpieć, bo Bóg mój cierpiał. Chcę cierpieć, bo mi się zdaje, że to się Bogu podoba.“

—  Bernardyna Maria Jabłońska zakonnica polska, błogosławiona Kościoła katolickiego 1878 - 1940
fragment zapisków duchowych.

Raoul Follereau Fotografia
Reklama
James Clavell Fotografia
Fiodor Dostojewski Fotografia
Miguel de Unamuno Fotografia
Reklama
Magda Mołek Fotografia
Friedrich Nietzsche Fotografia
Alfred Aleksander Konar Fotografia
Natępna