„W systemie obejmującym bogów – istoty, które to wszystko stworzyły – mamy jeszcze więcej powodów, by zintegrować ból z całością. Trzeba wytłumaczyć jego istnienie, natarczywą obecność czegoś, co jest nie do wytłumaczenia. Wytłumaczenie zła – cierpienia, bólu – to jeden z najbardziej fascynujących wątków wielkich podań: jak i dlaczego bohaterowie tych podań dopuszczają się czegoś, co radykalnie przeczy przypisywanej im dobroci. Aby znaleźć tę usprawiedliwiającą rację, wymyślono wiele rzeczy: między innymi zbawczy walor cierpienia – błogosławieni ubodzy, albowiem do nich należy królestwo; nadano cierpieniu funkcję, przypisano mu użyteczność. Bóg zsyła ci cierpienie, żeby cię wypróbować i uczynić lepszym. Cierpienie nie jest czymś niepotrzebnym, stratą. Poprzez cierpienie coś gromadzisz, zbierasz, żeby odebrać to w jakimś niebie. Cierpienie jest błogosławieństwem, pod warunkiem – tylko pod tym warunkiem – że w to niebo wierzysz. Inni poszli jeszcze dalej i, jak Nuerowie, uznali, że ból – zdolność znoszenia bólu – jest przywilejem, miarą dzielności mężczyzny. Że ten, kto więcej i w godniejszy sposób cierpi, jest więcej wart – teraz, a nie gdzie indziej i kiedy indziej, w jakiejś niepewnej zawsze przyszłości.“

— Martín Caparrós, El hambre

Reklama

Podobne cytaty

Rainer Maria Rilke Fotografia
Feliks Dzierżyński Fotografia
Reklama
Kurt Cobain Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Stephen King Fotografia
Leszek Jańczuk Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Maria Konopnicka Fotografia

„Choćbyś poznał ziemię całą
Milion gwiazd jeszcze zostało!
Choćbyś gwiazdy znał na niebie,
Jeszcze musisz znać… sam siebie.“

— Maria Konopnicka polska pisarka, nowelistka, pisarka literatury dziecięcej, tłumaczka, publicystka i krytyk, działaczka niepodległośc... 1842 - 1910

Reklama
Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Reklama
Brigham Young Fotografia

„Bóg nie jest jedną osobą w trzech ani trzema osobami w jednej, lecz Ojciec, Syn i Duch Święty są jedni w naturze jak może trzech mężczyzn mieć jedno serce.“

— Brigham Young amerykański polityk i prorok Kościoła mormonów 1801 - 1877
Źródło: Artur Wójtowicz SAC, Bóg mormonów, Kraków 2003, s. 51.

Andrzej Majewski Fotografia
Mira Kuś Fotografia

„Humor
najwyższa sublimacja bólu“

— Mira Kuś poetka polska 1958
Źródło: Sublimacja z tomu O, niebotyczna góro garów (2004)

Natępna