„W systemie obejmującym bogów – istoty, które to wszystko stworzyły – mamy jeszcze więcej powodów, by zintegrować ból z całością. Trzeba wytłumaczyć jego istnienie, natarczywą obecność czegoś, co jest nie do wytłumaczenia. Wytłumaczenie zła – cierpienia, bólu – to jeden z najbardziej fascynujących wątków wielkich podań: jak i dlaczego bohaterowie tych podań dopuszczają się czegoś, co radykalnie przeczy przypisywanej im dobroci. Aby znaleźć tę usprawiedliwiającą rację, wymyślono wiele rzeczy: między innymi zbawczy walor cierpienia – błogosławieni ubodzy, albowiem do nich należy królestwo; nadano cierpieniu funkcję, przypisano mu użyteczność. Bóg zsyła ci cierpienie, żeby cię wypróbować i uczynić lepszym. Cierpienie nie jest czymś niepotrzebnym, stratą. Poprzez cierpienie coś gromadzisz, zbierasz, żeby odebrać to w jakimś niebie. Cierpienie jest błogosławieństwem, pod warunkiem – tylko pod tym warunkiem – że w to niebo wierzysz. Inni poszli jeszcze dalej i, jak Nuerowie, uznali, że ból – zdolność znoszenia bólu – jest przywilejem, miarą dzielności mężczyzny. Że ten, kto więcej i w godniejszy sposób cierpi, jest więcej wart – teraz, a nie gdzie indziej i kiedy indziej, w jakiejś niepewnej zawsze przyszłości.“

—  Martín Caparrós, El hambre
Reklama

Podobne cytaty

Paul Ricœur Fotografia
Reklama

„Prośmy Boga, by nauczył nas cierpieć i innych uczyć cierpieć.“

—  Józef Jankowski polski ksiądz pallotyn, męczennik II wojny światowej 1910 - 1941

Ngałang Sangdrol Fotografia

„Jezus wszedł w cierpienie, nadał cierpieniu większy sens. Jeżeli człowiek odgadnie sens swojego cierpienia, może je uczynić ofiarą za kogoś i za coś. Tylko takie cierpienie zrodzi dobro.“

—  Edmund Piszcz duchowny katolicki, biskup, historyk Kościoła 1929
Źródło: Abp Piszcz: przez cierpienie dojrzewa miłość http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,8966,abp-piszcz-przez-cierpienie-dojrzewa-milosc.html, deon. pl, 11 lutego 2012

 Sofokles Fotografia
 Eurypides Fotografia

„Bez bólu i cierpień nie istniejemy.“

—  Eurypides dramaturg antyczny -480 - -406 p. n. e.

Jane Austen Fotografia
Reklama

„Chcę i pragnę cierpieć, bo Bóg mój cierpiał. Chcę cierpieć, bo mi się zdaje, że to się Bogu podoba.“

—  Bernardyna Maria Jabłońska zakonnica polska, błogosławiona Kościoła katolickiego 1878 - 1940
fragment zapisków duchowych.

Bertrand Russell Fotografia

„W cierpieniu jest tysiąckrotnie więcej doświadczenia niż w przyjemności.“

—  Bertrand Russell angielski logik, matematyk, filozof, myśliciel, działacz społeczny i eseista, noblista w dziedzinie literatury 1872 - 1970

Reklama
Anne Rice Fotografia
Jan Twardowski Fotografia
Guillaume Musso Fotografia
Piotr Ikonowicz Fotografia
Natępna