Wellejusz Paterkulus cytaty

Wellejusz Paterkulus Fotografia
1   0

Wellejusz Paterkulus

Data urodzenia: 19 p. n. e.
Data zgonu: 31 n. e.

Reklama

Wellejusz Paterkulus – rzymski historyk.

Imię Marek nadane mu zostało przez Pryscjana, ale część historyków utożsamia go z Gajuszem Wellejuszem Paterkulusem, którego imię odnaleziono na inskrypcji zapisanej na kamieniu milowym, odnalezionym w Afryce Północnej .

Paterkulus wywodził się z zamożnej rodziny z Kampanii. Wcześnie wstąpił do wojska. Służył jako trybun w Tracji, Macedonii, Grecji i na Wschodzie, uczestnicząc m.in. w rozmowach nad Eufratem w 2 n.e. między Gajuszem Cezarem, wnukiem Augusta, a królem Partów Fraatesem V. Następnie, jako prefekt jazdy i legat, służył przez 8 lat, między 4 a 12 n.e. pod dowództwem Tyberiusza w Germanii i Panonii. W uznaniu zasług został mianowany kwestorem w 7 n.e. i, wraz ze swoim bratem, pretorem w 15 n.e.

Paterkulus był autorem kompendium historii starożytnego Rzymu z uwzględnieniem szerszego, pozarzymskiego kontekstu historycznego. Dzieło, pisane z punktu widzenia historiografii arystokratycznej i przychylnie odnoszące się do systemu pryncypatu – a jednocześnie nie fałszujące faktów dla celów ideologicznych – stanowi jedyny zachowany utwór historyczny z czasów Tyberiusza. Zostało wydane w 2 księgach, obejmujących okres od upadku Troi do śmierci Liwii w 29 n.e. Pierwsza księga zawiera historię do czasu upadku Kartaginy w 146 p.n.e., zaginęły jednak jej partie początkowe oraz rozdziały od założenia Rzymu do początków II wieku p.n.e. Księga druga jest bardziej szczegółowa i zachowała się z jedynie niewielkimi ubytkami. Tok narracji historyk uzupełnia wstawkami zawierającymi notki biograficzne ważniejszych postaci oraz dygresjami na temat literatury.

Wellejusz Paterkulus był autorem mało znanym w starożytności. Jego dzieło dla współczesności zostało odkryte w 1515 przez Beatusa Rhenanusa, który nadał mu też tytuł, pod którym znane jest współcześnie – „Historia rzymska”. Odkryty wówczas w opactwie Murbach w Alzacji egzemplarz, źle napisany i z licznymi błędami, nie zachował się do dnia dzisiejszego. Tekst „Historii rzymskiej” został opublikowany po raz pierwszy w 1520.

Dzieło Paterkulusa bywa niekiedy krytykowane za brak obiektywizmu, zarzuca się autorowi napisanie panegiryku ku czci Augusta i przede wszystkim bezpośredniego patrona – Tyberiusza. Dlatego przez wielu uważany jest bardziej za nadwornego panegirystę, aniżeli za historyka. Jego dzieło jest jednak cennym źródłem, jeżeli chodzi o konkretne fakty historyczne oraz wydarzenia, w których autor sam brał udział. Paterkulus jest wiarygodny pod względem chronologii, dokładnie datuje opisywane przez siebie wydarzenia.

Podobni autorzy

Sid Vicious Fotografia
Sid Vicious15
brytyjski muzyk punkowy (Sex Pistols)
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski39
polski historyk, publicysta i działacz społeczny
 Cixi Fotografia
Cixi8
cesarzowa Chin
Kurt Cobain Fotografia
Kurt Cobain53
amerykański muzyk rockowy, wokalista, gitarzysta
Elvis Presley Fotografia
Elvis Presley28
piosenkarz amerykański
Megan Fox Fotografia
Megan Fox9
aktorka amerykańska
Will Durant Fotografia
Will Durant1
filozof i historyk amerykański
Bill Hicks Fotografia
Bill Hicks27
amerykański komik i satyryk
Tadeusz Kutrzeba Fotografia
Tadeusz Kutrzeba5
generał polski

Cytaty Wellejusz Paterkulus

Dzisiejsze rocznice
Kamil de Lellis Fotografia
Kamil de Lellis5
zakonnik włoski, święty Kościoła katolickiego 1550 - 1614
Enrico Berlinguer Fotografia
Enrico Berlinguer1
1922 - 1984
Wojciech Jaruzelski Fotografia
Wojciech Jaruzelski42
generał, działacz PZPR, prezydent PRL i RP 1923 - 2014
Beda Czcigodny Fotografia
Beda Czcigodny2
672 - 735
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Sid Vicious Fotografia
Sid Vicious15
brytyjski muzyk punkowy (Sex Pistols)
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski39
polski historyk, publicysta i działacz społeczny
 Cixi Fotografia
Cixi8
cesarzowa Chin
Kurt Cobain Fotografia
Kurt Cobain53
amerykański muzyk rockowy, wokalista, gitarzysta
Elvis Presley Fotografia
Elvis Presley28
piosenkarz amerykański