Tomáš Garrigue Masaryk cytaty

Tomáš Garrigue Masaryk Fotografia

22   0

Tomáš Garrigue Masaryk

Data urodzenia: 7. Marzec 1850
Data zgonu: 14. Wrzesień 1937
Natępne imiona: Tomáš G. Masaryk, Tomáš Garrique Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk wym. [ˈtomaːʃ ˈɡarɪk ˈmasarɪk] – pierwszy i najdłużej urzędujący prezydent Czechosłowacji, nazywany ojcem niepodległej Czechosłowacji. Zwany też skrótowo „TGM”. W Czechach jest do dzisiaj autorytetem. Miał w narodzie przydomek „Tatíček” – ojczulek.

Profesor filozofii, socjolog, w latach 1882–1914 wykładowca filozofii na uniwersytecie w Pradze. Założyciel i ideolog Czeskiej Partii Postępowej, która wysunęła m.in. żądanie przyznania ziemiom czeskim autonomii w ramach monarchii austro-węgierskiej; współtwórca niepodległej Czechosłowacji.

Cytaty Tomáš Garrigue Masaryk

Podobni autorzy