Teokryt cytaty

 Teokryt Fotografia
7  0

Teokryt

Data urodzenia: 321
Data zgonu: 260 p. n. e.

Reklama

Teokryt – grecki poeta z Syrakuz, uważany za twórcę sielanki. Przebywał w Aleksandrii na dworze Ptolemeusza II Filadelfosa.

Część utworów Teokryta zachowała się do dzisiejszych czasów; prawdopodobnie nie wszystkie są autentyczne. Do najważniejszych należy zbiór sielanek, który Teokryt zatytułował Idyllami , które obok utworów przedstawiających obrazki pasterskie zawierają także wiersze innego rodzaju: mimy , enkomia , hymn na cześć Dioskurów, epyllion pt. Mały Herakles, a także różne drobne utwory okolicznościowe. Z pewnością najważniejszy wpływ wywarły jego utwory sielankowe, nawiązujące do ludowych pieśni pasterskich . Dotyczą one nierzadko miłosnych tęsknot bohaterów, którzy w wolnym od pracy czasie oddają się śpiewaniu pieśni. Takie ujęcie to po części wynik powstania w czasach Teokryta kultury wielkomiejskiej, która skłoniła go do poszukiwania przestrzeni alternatywnych dla miejskiego zgiełku. Odnalazł taką na ojczystej Sycylii, gdzie rozgrywa się akcja właściwych sielanek poety. Mimo to nie idealizuje on zanadto pasterskiego życia, uprawia - w odróżnieniu do jego rzymskiego następcy - sielankę realistyczną, którą na grunt polski przeniósł Szymon Szymonowic.

W Rzymie najsławniejszym naśladowcą i kontynuatorem poezji Teokryta był Wergiliusz.

Cytaty Teokryt

Reklama

„The godly seed fares well: the wicked's is accurst.“

—  Theocritus
Idyll 26, line 36; translation by C. S. Calverley, from Theocritus, translated into English Verse.

Reklama

„While there's life there’s hope, and only the dead have none.“

—  Theocritus
Idyll 4, line 42; translation by A. S. F. Gow, from Theocritus ([1950] 1952) vol. 1, p. 37. Compare Cicero (1st century BC), Epistolarum ad Atticum [Epistle To Atticus], Book IX, 10, 4: Ægroto, dum anima est, spes est [While the sick man has life, there is hope.]

„Men shall look on thee and murmur to each other, "Lo! how small
Was the gift, and yet how precious! Friendship's gifts are priceless all."“

—  Theocritus
Idyll 28; lines 21-22; translation by C. S. Calverley, from Theocritus, translated into English Verse.

„Reflect, ere you spurn me, that youth at his sides
Wears wings; and once gone, all pursuit he derides.“

—  Theocritus
Idyll 29; lines 27-28; translation by C. S. Calverley, from Theocritus, translated into English Verse.

„The Greeks got into Troy by trying, my pretties; everything's done by trying.“

—  Theocritus
Idyll 15, line 61; translation by A. S. F. Gow, from Theocritus ([1950] 1952) vol. 1, p. 113.

Reklama

„Milk the ewe that thou hast, why pursue the thing that shuns thee?“

—  Theocritus
Idyll 11, line 75; translation by Andrew Lang, from Theocritus, Bion and Moschus Rendered into English Prose ([1880] 1901) p. 63.

„Faults are beauties, when survey'd by love.“

—  Theocritus
Idyll 6, line 19; translation by Richard Polwhele, from The Idyllia, Epigrams, and Fragments, of Theocritus, Bion, and Moschus, with the Elegies of Tyrtæus (1810) p. 36.

Dzisiejsze rocznice
Corbin Bleu Fotografia
Corbin Bleu
amerykański aktor i piosenkarz 1989
Gershom Scholem Fotografia
Gershom Scholem
filozof izraelski, badacz mistycyzmu żydowskiego 1897 - 1982
Bernard Nathanson6
lekarz amerykański, działacz ruchów pro-life 1926 - 2011
Następnych dzisiejszych rocznic