Tales z Miletu cytaty

Tales z Miletu Fotografia
38   0

Tales z Miletu

Data urodzenia: 623 p. n. e.
Data zgonu: 546 p. n. e.

Reklama

Tales z Miletu – filozof grecki okresu przedsokratejskiego, przedstawiciel jońskiej filozofii przyrody. Powszechnie uznawany za pierwszego filozofa i matematyka cywilizacji zachodniej oraz za inicjatora badań nad przyrodą jako nauki. Należy też do kanonu siedmiu mędrców. Talesa postrzega się jako pierwszego filozofa głównie dlatego, że zainicjował wyjaśnianie rzeczywistości przez odwoływanie się do natury i rozumu bardziej niż do mitologii i tradycji – Grecy widzieli w nim jednak raczej mędrca, niż filozofa.

Działał w Milecie, głównym ośrodku kultury i gospodarki Greków w VI w. p.n.e. Jego kontynuatorami byli Anaksymander i Anaksymenes. Filozofów tych określa się niekiedy łącznie terminem "szkoła milezyjska", nie ma jednak dowodów, że rzeczywiście tworzyli "szkołę", zaś personalne powiązania Talesa z pozostałymi filozofami jońskimi nie są znane. Tym niemniej późna starożytność [Aug. Hipp. Civ.Dei VII.2.7] przekazuje takie oto następstwo w szkole milezyjskiej: "jako ucznia i następcę swego pozostawił on Anaksymenesa", "Anaksagoras znów, [był to] uczeń Anaksymenesa" , "Także Diogenes, drugi uczeń Anaksymenesa", "Następcą Anaksagorasa był z kolei uczeń jego, Archelaus", "Uczniem Archelausa był, jak się utrzymuje, Sokrates, mistrz Platona";

Podobni autorzy

 Ksenofanes Fotografia
Ksenofanes3
starożytny grecki filozof
Will Durant Fotografia
Will Durant1
filozof i historyk amerykański
Maksim Gorki Fotografia
Maksim Gorki17
pisarz rosyjski
Adam Mickiewicz Fotografia
Adam Mickiewicz53
polski poeta
Søren Kierkegaard Fotografia
Søren Kierkegaard59
duński teolog i filozof
Juliusz Słowacki Fotografia
Juliusz Słowacki37
polski poeta
 Epiktet Fotografia
Epiktet31
filozof rzymski
 Platon Fotografia
Platon105
grecki filozof
Georg Christoph Lichtenberg Fotografia
Georg Christoph Lichtenberg230
pisarz niemiecki, aforysta
Isadora Duncan Fotografia
Isadora Duncan14
tancerka amerykańska

Cytaty Tales z Miletu

Reklama
Reklama
Reklama

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Translate quotes
Natępna
Dzisiejsze rocznice
Ernest Hemingway Fotografia
Ernest Hemingway58
pisarz amerykański 1899 - 1961
Manuel II Paleolog Fotografia
Manuel II Paleolog1
1350 - 1425
Ruth St. Denis Fotografia
Ruth St. Denis
1879 - 1968
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
 Ksenofanes Fotografia
Ksenofanes3
starożytny grecki filozof
Will Durant Fotografia
Will Durant1
filozof i historyk amerykański
Maksim Gorki Fotografia
Maksim Gorki17
pisarz rosyjski
Adam Mickiewicz Fotografia
Adam Mickiewicz53
polski poeta
Søren Kierkegaard Fotografia
Søren Kierkegaard59
duński teolog i filozof