Tadeusz Mazowiecki cytaty

Tadeusz Mazowiecki Fotografia
39  0

Tadeusz Mazowiecki

Data urodzenia: 18. Kwiecień 1927
Data zgonu: 28. Październik 2013

Reklama

Tadeusz Mazowiecki – polski polityk i publicysta.

Ostatni premier PRL i pierwszy premier III Rzeczypospolitej ; współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności; poseł na Sejm PRL III, IV i V kadencji, poseł na Sejm RP I, II i III kadencji ; od 2010 do 2013 doradca prezydenta RP ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Kawaler Orderu Orła Białego.

Podobni autorzy

Stanisław Mikołajczyk Fotografia
Stanisław Mikołajczyk3
polski polityk, premier RP na uchodźstwie
Włodzimierz Cimoszewicz Fotografia
Włodzimierz Cimoszewicz25
polski polityk, premier RP
Kazimierz Marcinkiewicz Fotografia
Kazimierz Marcinkiewicz23
polityk polski, premier RP
Jarosław Kaczyński Fotografia
Jarosław Kaczyński198
polski polityk, premier RP
Edward Bernard Raczyński Fotografia
Edward Bernard Raczyński1
dyplomata polski, Prezydent RP na Uchodźstwie
Ignacy Jan Paderewski Fotografia
Ignacy Jan Paderewski7
polski pianista, kompozytor
Andrzej Mańka4
polski nauczyciel i polityk
Waldemar Pawlak Fotografia
Waldemar Pawlak49
polski polityk ludowy, premier RP

Cytaty Tadeusz Mazowiecki

Reklama

„Postawa polityczna biskupa czy kapłana podlega takiej samej ocenie, jak postawa każdego innego obywatela. Dlatego więc nie tylko bolejemy, ale i odcinamy się od błędnych poglądów ks. bp. Kaczmarka, które doprowadziły go do akcji dywersyjnej wobec Polski Ludowej i kierowały w tej działalności jego postawą. Zadając sobie pytanie, jak się stało, że do tego dojść mogło, widzimy następujące wyjaśnienie. Ku działalności tej kierowało nastawienie wrogie wobec postępu społecznego, wrogie wobec przemian społecznych i broniące dotychczasowego kapitalistycznego ustroju. Postawa ta wyrażała się też w widzeniu przyszłości dla Kościoła i katolicyzmu jedynie w dawnych warunkach, co w skutkach oznaczało wyzbywanie się apostolskiego nastawienia wobec nowych czasów i nowej epoki społecznej. Wrogość wobec reformy rolnej, wrogość wobec unarodowienia przemysłu i wobec innych podstawowych osiągnięć społecznych Polski Ludowej doprowadziła w wyniku tego nastawienia nie tylko do szkód dla ściśle pojętego interesu państwa, ale i do przeciwdziałania czy osłabienia możliwości układania się poprawnych stosunków między Kościołem a Państwem, do traktowania Porozumienia z kwietnia 1950 r. jako martwej litery, co godziło zarówno w interes Państwa, jak i w dobro Kościoła i jego misję religijną w Polsce Ludowej.“

— Tadeusz Mazowiecki
Źródło: Wnioski, [w:] „Wrocławski Tygodnik Katolicki” nr 5, s. 3–4, 27 września 1953, przedruk w tygodniku „Nasza Polska” nr 4 (225), 26 stycznia 2000, s. 11.

„Dzieje się coś niedobrego. Przywiązanie do własnych przekonań i głębokość tych przekonań są płytsze. Łatwiej się je zmienia. (…) Ludzie, u których silny jest pewien etos, nie mają dziś w polityce łatwo.“

— Tadeusz Mazowiecki
Źródło: rozmowa Agnieszki Wiśniewskiej, Mazowiecki: Ludzie, u których silny jest pewien etos, nie mają dziś w polityce łatwo, krytykapolityczna. pl, 2011 http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/MazowieckiNieczekamybiernienakryzys/menuid-50.html

„Na rozprawie sądowej zanalizowana została przestępcza działalność oskarżonych jak i jej skutki. Wychowanie nacechowane podejrzliwością i wrogością wobec postępu społecznego, atmosfera środowiska społecznego rozniecająca lub choćby tylko podtrzymująca bezwzględną wrogość wobec osiągnięć społecznych Polski Ludowej, wpływy polityczne przychodzące z zewnątrz i wyrosła na tym wszystkim błędna postawa polityczna ks. bp. Kaczmarka, która doprowadziła go do kolizji z prawem – oto sumarycznie ujęte przyczyny działalności przestępczej oskarżonych. Doprowadziły one do czynów skierowanych przeciwko interesom własnego narodu. Doprowadziły ks. bp. Kaczmarka do działalności wrogiej wobec interesu narodowego i postępu społecznego w okresie przedwojennym, okupacyjnym i w Polsce Ludowej. Doprowadziły w szczególności nie tylko do postawy przeciwnej nowej rzeczywistości naszego kraju, nie tylko do podrywania zaufania w trwałość władzy ludowej i nowych stosunków społecznych w Polsce, ale i do uwikłania się we współpracę z ośrodkami wywiadu amerykańskiego, które pragnęłyby posługiwać się przedstawicielami duchowieństwa, jako narzędziem realizacji swych wrogich Polsce planów. Należy z całą siłą zaznaczyć, że proces skierowany był wyłącznie przeciwko działalności społeczno-politycznej ks. biskupa i współoskarżonych, nie zaś przeciwko urzędowi biskupiemu i ich godności kapłańskiej.“

— Tadeusz Mazowiecki
Źródło: Wnioski, [w:] „Wrocławski Tygodnik Katolicki” nr 5, s. 3–4, 27 września 1953, przedruk w tygodniku „Nasza Polska” nr 4 (225), 26 stycznia 2000, s. 11.

„Myślę, że w obecnych czasach nikt nie musi wywieszać w sklepie warzywnym hasła „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się”, natomiast bardzo wielu może głosić, że polityka musi być taka, jaka jest, i inna być nie może. To jest bardzo niedobre.“

— Tadeusz Mazowiecki
Źródło: rozmowa Sławomira Sierakowskiego, Mazowiecki: Trzeba ciągnąć swój wóz pod górę, krytykapolityczna. pl, 9 stycznia 2012 http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20131028/mazowiecki-trzeba-ciagnac-swoj-woz-pod-gore

Reklama

„Politycy zawsze musieli się liczyć z opinią publiczną. Na pewno można powiedzieć, że dziś za bardzo działają pod publiczkę. Medialność polityki na całym świecie zmienia ją. Najgorsze jest to, że nie istnieje mechanizm ponoszenia przez media odpowiedzialności za tę sytuację.“

— Tadeusz Mazowiecki
Źródło: rozmowa Agnieszki Wiśniewskiej, Mazowiecki: Ludzie, u których silny jest pewien etos, nie mają dziś w polityce łatwo, krytykapolityczna. pl, 2011 http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/MazowieckiNieczekamybiernienakryzys/menuid-50.html

Reklama
Natępna
Dzisiejsze rocznice
Stephen Decatur Fotografia
Stephen Decatur
1779 - 1820
Robert Marion
amerykański polityk 1766 - 1811
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Stanisław Mikołajczyk Fotografia
Stanisław Mikołajczyk3
polski polityk, premier RP na uchodźstwie
Włodzimierz Cimoszewicz Fotografia
Włodzimierz Cimoszewicz25
polski polityk, premier RP
Kazimierz Marcinkiewicz Fotografia
Kazimierz Marcinkiewicz23
polityk polski, premier RP
Jarosław Kaczyński Fotografia
Jarosław Kaczyński198
polski polityk, premier RP
Edward Bernard Raczyński Fotografia
Edward Bernard Raczyński1
dyplomata polski, Prezydent RP na Uchodźstwie