Swetoniusz cytaty

 Swetoniusz Fotografia
2  0

Swetoniusz

Data urodzenia: 70 n. e.
Data zgonu: 126
Natępne imiona:Gaius Tranquillus Suetonius,Gaius Suetonius Tranquillus

Reklama

Gaius Suetonius Tranquillus – pisarz rzymski, pisał po łacinie i po grecku.

Pochodził ze stanu ekwickiego. Jego ojciec, Swetoniusz Laetus, był trybunem wojskowym przy XIII Legionie, gdzie walczył pod Bedriakum w oddziałach Otona, o czym Swetoniusz informuje w żywocie Otona.

Przyjaźnił się z Tacytem i utrzymywał bliskie kontakty z Pliniuszem Młodszym, który wstawił się za nim u cesarza Trajana, w jednym ze swych listów. Większość wiadomości, które posiadamy o Swetoniuszu, pochodzi z korespondencji Pliniusza.

Około roku 120 został sekretarzem kancelarii cesarskiej Hadriana. Jednak już rok później zwolniono go, wówczas poświęcił się twórczości literackiej. Na ten okres przypada wydanie słynnych Żywotów Cezarów. Zawierają one biografie Juliusza Cezara, Oktawiana Augusta, Tyberiusza, Kaliguli, Klaudiusza, Nerona, Galby, Otona, Witeliusza, Wespazjana, Tytusa i Domicjana. Są one ważnym źródłem, uzupełniającym relację Tacyta . Szczególną wartość ich polega na opisie obyczajowości cesarskiej. Każda biografia, w mniejszym bądź większym stopniu, zachowuje trójpodział. Na początku część omawiająca wydarzenia z życia cesarza , jego pochodzenie, sprawowane urzędy; następnie opisuje cechy charakteru i wygląd władcy , a w końcowych partiach śmierć, poprzedzaną zawsze znakami wróżebnymi.

Do naszych czasów zachowały się oprócz Żywotów cezarów , fragment dzieła O słynnych mówcach i nauczycielach , będące częścią większej całości O sławnych mężach .

Niektóre jego zaginione prace cytują autorzy późniejsi i Księga Suda.

Wspomina postać bliżej nieokreślonego Chrestosa: Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit .

Cytaty Swetoniusz

Reklama
Reklama

„Infensus turbae faventi adversus studium suum exclamavit: "Utinam p. R. unam cervicem haberet!"“

—  Sueton
On one occasion the people cheered the team he opposed; he cried angrily: "I wish all you Romans had only one neck!" Ch. 30

Reklama
Natępna
Dzisiejsze rocznice
Wasilij Grossman Fotografia
Wasilij Grossman18
pisarz radziecki 1905 - 1964
Gerd von Rundstedt Fotografia
Gerd von Rundstedt2
niemiecki feldmarszałek 1875 - 1953
Jan XXII Fotografia
Jan XXII1
papież 1244 - 1334
Giuseppe Prisco5
1921 - 2001
Następnych dzisiejszych rocznic