Salomon Rysiński cytaty

24  0

Salomon Rysiński

Data urodzenia: 1560
Data zgonu: 13. Listopad 1625

Reklama

Salomon Rysiński herbu Ostoja, zwany też: Rysinius Sarmata, Pantherus, Leucorussus, – starolitewski paremiolog, pisarz, poeta, tłumacz i filolog

Podobni autorzy

Jan Czeczot Fotografia
Jan Czeczot4
poeta polski, zbieracz folkloru
Karol Irzykowski Fotografia
Karol Irzykowski91
polski prozaik, dramaturg i krytyk literacki
Óndra Łysohorsky1
czeski pisarz i poeta
Salomon Luria Fotografia
Salomon Luria1
uczony żydowski, rabin
Jerzy Jarniewicz2
polski poeta, krytyk literacki i tłumacz
Eliasz ben Salomon Zalman Fotografia
Eliasz ben Salomon Zalman
rabin wileński, matematyk
Mieczysław Karłowicz Fotografia
Mieczysław Karłowicz2
polski kompozytor
Łukasz Górnicki22
pisarz, sekretarz i bibliotekarz Zygmunta II Augusta

Cytaty Salomon Rysiński

Reklama

„Gdy dwaj rzeką, żeś pijany, możesz iść spać bez nagany.“

— Salomon Rysiński
Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 77.

„Pijany a dziecię prawdę powie.“

— Salomon Rysiński
Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 77.

Reklama

„Galant w półtory poły.“

— Salomon Rysiński
Źródło: Michał Wiszniewski, Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiéj, Uniwersytet Oksfordzki, 1844

„Gdzie szewcy a furmani piją, tam najlepsze piwo.“

— Salomon Rysiński
Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 73.

„Pijanego a dziecięcia Pan Bóg strzeże.“

— Salomon Rysiński
Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 77.

Reklama

„Nie tak szpetny diabeł, jak go malują.“

— Salomon Rysiński
Źródło: Antologia poezji głupich i mądrych Polaków, wybór Ludwik Stomma, Gdańsk 2000.

„Dał się Bóg napić, a diabeł nie dał się wyspać.“

— Salomon Rysiński
Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 76.

„Albo pij, albo się bij.“

— Salomon Rysiński
Źródło: Na wszystko jest przysłowie, oprac. Stanisław Świrko, Poznań 1975, s. 76.

„Dziecię za rękę, matkę za serce.“

— Salomon Rysiński
Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 120.

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Getúlio Vargas Fotografia
Getúlio Vargas3
polityk brazylijski, prezydent 1882 - 1954
George Byron Fotografia
George Byron32
angielski poeta 1788 - 1824
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Jan Czeczot Fotografia
Jan Czeczot4
poeta polski, zbieracz folkloru
Karol Irzykowski Fotografia
Karol Irzykowski91
polski prozaik, dramaturg i krytyk literacki
Óndra Łysohorsky1
czeski pisarz i poeta
Salomon Luria Fotografia
Salomon Luria1
uczony żydowski, rabin