Reinhold Niebuhr cytaty

Reinhold Niebuhr Fotografia

3   0

Reinhold Niebuhr

Data urodzenia: 21. Czerwiec 1892
Data zgonu: 1. Czerwiec 1971

Reinhold Niebuhr – amerykański teolog i etyk protestancki, duchowny Zjednoczonego Kościoła Chrystusa. W latach 1915-1928 sprawował funkcję pastora w Detroit, a od 1928 roku przez trzydzieści dwa lata był profesorem etyki chrześcijańskiej Union Theological Seminary w Nowym Jorku. Propagował wizję chrześcijaństwa zaangażowanego społecznie, o orientacji antropologicznej, był jednak przeciwnikiem teologii liberalnej. Odrzucał też tradycyjną metafizykę. Zajmował się m.in. związkami między Bogiem a światem, chrześcijańską wizją historii, zjawiskiem zła i tragizmu, problematyką moralności. Głosił tezę, że biblijny pogląd na życie ma charakter dialektyczny, gdyż z jednej strony afirmuje naturalny sens dziejów i ludzkiej egzystencji, z drugiej zaś wskazuje, że centrum, źródło i spełnienie historii znajduje się poza nią.

Krytykował masowe ewangelizacje, tzw. "krucjaty". W 1916 roku skrytykował krucjatę Billy'ego Sundaya w Detroit, w 1957 roku skrytykował krucjatę Billy'ego Grahama w Nowym Jorku.

Niebuhr jest autorem Modlitwy o pogodę ducha. Używana jest ona na mityngach Anonimowych Alkoholików, ale znana jest w znacznie szerszych kręgach.

Cytaty Reinhold Niebuhr


Reinhold Niebuhr Fotografia
Reinhold Niebuhr59
American protestant theologian 1892 – 1971Reinhold Niebuhr Fotografia
Reinhold Niebuhr59
American protestant theologian 1892 – 1971Reinhold Niebuhr Fotografia
Reinhold Niebuhr59
American protestant theologian 1892 – 1971
„comfort the afflicted, and afflict the comfortable“The Essential Reinhold Niebuhr: Selected Essays and Addresses

Podobni autorzy