Ralph Waldo Emerson cytaty

Ralph Waldo Emerson Fotografia

65   0

Ralph Waldo Emerson

Data urodzenia: 25. Maj 1803
Data zgonu: 27. Kwiecień 1882

Ralph Waldo Emerson – amerykański poeta i eseista, słynny ze swojego talentu oratorskiego; jeden z najbardziej wpływowych myślicieli i pisarzy XIX wieku, zwolennik demokratycznego egalitaryzmu; uważany za filozofa idealizmu, który twórczo kontynuował idealistyczne wizje stosunku między człowiekiem a Absolutem Platona, św. Augustyna i George'a Berkeleya. Autor mowy Uczony amerykański nazywanej "intelektualną deklaracją niepodległości" . Od 1836 związany z bostońskim Klubem Transcendentalistów. Przedstawiciel romantyzmu w poezji amerykańskiej.

Tradycyjnie nazywany mędrcem z Concord, a przez Adama Mickiewicza określany mianem Sokratesa amerykańskiego. Pod względem wpływu i głoszonych postulatów porównywany często do Fryderyka Nietzschego ; twórca tzw. filozofii życia oraz główny inspirator późniejszych kierunków filozoficznych takich jak pragmatyzm Williama Jamesa, intuicjonizm Henriego Bergsona czy XX-wieczny egzystencjalizm. Jego wpływ stał się widoczny również w poezji amerykańskiej tak znaczących autorów jak Walt Whitman czy Allen Ginsberg.

Ralph Waldo Emerson nie stworzył spójnego systemu filozoficznego. Również dyskurs jego mów i pism był próbą zerwania z tradycją i odkrycia nowego środka wyrazu. Richard Rorty napisał o dziełach Emersona, że nie są one "ani historią intelektualną, ani filozofią moralną, ani epistemologią, ani społecznym proroctwem, lecz wszystkim tym zmieszanym w nowy gatunek".

Cytaty Ralph Waldo EmersonRalph Waldo Emerson Fotografia
Ralph Waldo Emerson65
filozof amerykański 1803 – 1882
„Nigdy nie osiągnięto niczego wielkiego bez entuzjazmu.“Źródło: Circles w: Self-Reliance w: Essays: First Series (1841)

Ralph Waldo Emerson Fotografia
Ralph Waldo Emerson65
filozof amerykański 1803 – 1882Ralph Waldo Emerson Fotografia
Ralph Waldo Emerson65
filozof amerykański 1803 – 1882
„Nigdy nie czytaj książki, która nie ma przynajmniej roku.“Źródło: Books w: Bartlett's Familiar Quotations, 1919

Ralph Waldo Emerson Fotografia
Ralph Waldo Emerson65
filozof amerykański 1803 – 1882
„Demokracja to rządy brutali, temperowane przez dziennikarzy.“Źródło: Rafał Belka, Kamil Grabowski, Pomocnik olimpijczyka. Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2011, s. 50.

Podobni autorzy