Noam Chomsky cytaty

Noam Chomsky Fotografia
30  0

Noam Chomsky

Data urodzenia: 7. Grudzień 1928
Natępne imiona:Ноам Чомский,Avram Noam Chomsky

Reklama

Noam Chomsky – amerykański językoznawca, filozof, działacz polityczny. Profesor językoznawstwa w Massachusetts Institute of Technology , współtwórca gramatyki transformacyjno-generatywnej, wniósł wkład w rozwój psycholingwistyki, informatyki . Jeden z najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Język jest według Chomsky’ego nieskończonym zbiorem zdań, generowanych za pomocą skończonej liczby reguł i słów, cechą szczególną rodzaju ludzkiego. Opracował tzw. hierarchię Chomsky’ego – klasyfikację gramatyk języków formalnych.

Cytaty Noam Chomsky

Reklama
Reklama

„Anarchizm, jak powszechnie wiadomo, przeciwstawia się państwu, jednocześnie popierając planowane zarządzanie w interesie społeczności – używając znowu wyrażenia Rockera. Ponad tym mają istnieć szersze federacje samorządnych społeczności i miejsc pracy. Jednocześnie w dzisiejszym realnym świecie ci sami zdeklarowani, przeciwstawiający się państwu anarchiści, często wspierają władzę państwową, by chronić człowieka, społeczeństwo i samą planetę przed spustoszeniem, jakie niesie koncentracja prywatnego kapitału. Weźmy na przykład szacowne anarchistyczne czasopismo „Freedom”, którego początki sięgają roku 1886, kiedy to było wydawane jako „czasopismo socjalistycznego anarchizmu” przez zwolenników Kropotkina. Kiedy się do niego zajrzy, to okaże się, że duża część treści poświęcona jest obronie praw ludzi, środowiska czy społeczeństwa, często poprzez odwołanie się do władzy państwowej – takiej jak regulacje dotyczące ochrony środowiska albo bezpieczeństwa i zdrowia w miejscach pracy. Nie ma tu sprzeczności, jak się czasami myśli. Ludzie żyją, cierpią i starają się przetrwać w tym świecie, a nie w jakimś świecie, który sobie wyobrażamy. Wszystkie możliwe środki powinny być wykorzystane, by ich chronić i przynosić im korzyści, nawet jeśli długookresowym celem jest likwidacja tych instrumentów i ustanowienie lepszych, alternatywnych rozwiązań.“

— Noam Chomsky
Źródło: [https://www. youtube. com/watch? v=oB9rp_SAp2U What is Anarchism?, wykład w MIT Wong Auditorium (2013)]

„Bezbarwne zielone idee wściekle śpią.“

— Noam Chomsky
przykład zdania poprawnego gramatycznie, choć nie przekazującego żadnych konkretnych treści.

Reklama
Natępna
Dzisiejsze rocznice
René Magritte Fotografia
René Magritte2
malarz belgijski 1898 - 1967
Emanuel Ringelblum Fotografia
Emanuel Ringelblum18
polski historyk narodowości żydowskiej 1900 - 1944
Iwan Kryłow Fotografia
Iwan Kryłow16
bajkopisarz rosyjski 1769 - 1844
Pierre Gaxotte2
1895 - 1982
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Tadeusz Czeżowski10
polski filozof
Alfred Korzybski Fotografia
Alfred Korzybski4
polski inżynier, filozof, logik
Leon Petrażycki Fotografia
Leon Petrażycki2
polski prawnik i socjolog
Bogusław Wolniewicz62
filozof polski
Gottlob Frege Fotografia
Gottlob Frege2
niemiecki matematyk i logik
Józef Maria Bocheński56
polski duchowny katolicki, dominikanin, filozof
Jan Woleński4
filozof polski
Wilhelm von Humboldt Fotografia
Wilhelm von Humboldt3
niemiecki filozof, językoznawca i polityk