Murray Rothbard cytaty

Murray Rothbard Fotografia
10  0

Murray Rothbard

Data urodzenia: 2. Marzec 1926
Data zgonu: 7. Styczeń 1995
Natępne imiona:موری راتبارد

Reklama

Murray Newton Rothbard – amerykański ekonomista, historyk oraz teoretyk polityczny, który wniósł znaczący wkład w rozwój nauk ekonomicznych, filozofii politycznej , historii finansów oraz teorii prawa. Przyczynił się do rozwoju i poszerzenia znaczenia ekonomicznej szkoły austriackiej – bazującej na wcześniejszych, pionierskich pracach Ludwiga von Misesa. W drugiej połowie XX wieku Rothbard zdobył pozycję głównego teoretyka tego nurtu, podejmując tematykę historyczną taką jak Wielki Kryzys z roku 1929 czy dzieje amerykańskiej bankowości z pozycji szkoły austriackiej.

Rothbard łączył poglądy na ekonomię z punktu widzenia tego nurtu z oddaniem dla idei indywidualnej wolności. Rozwinął syntezę, która łączyła elementy wywodzące się z myśli XIX-wiecznych amerykańskich anarcho-indywidualistów: Lysander Spooner czy Benjamin Tucker z poglądami szkoły austriackiej. W rezultacie powstała nowa filozofia polityczna, a Rothbard przeszło 45 lat wykazywał się ogromną energią intelektualną, by rozwijać i promować własny styl libertarianizmu. Te wysiłki doprowadziły go do zdobycia pozycji jednego z głównych amerykańskich intelektualistów wypowiadających się w sferze publicznej.

Rothbard popierał przeciwstawianie się kontroli rządu, którą uważał za represyjną, nad gospodarką poprzez budowę austriackiej koncepcji samoorganizacji, poparcia dla wolnego rynku w emisji pieniędzy oraz potępienia dla centralnego planowania. Uważał, że władza rządowego monopolu jest w dłuższej perspektywie największym zagrożeniem dla wolności i dobra całej populacji, nazywając państwo niczym innym jak „wypisanym dużymi literami bandyckim gangiem” – źródłem niemoralnych, pazernych i pozbawionych skrupułów członków społeczeństwa.

Rothbard wnioskował, że wszystkie usługi zapewniane przez państwowe monopole mogą być o wiele efektywniej dostarczane przez sektor prywatny. Uważał, że wiele regulacji i praw wprowadzanych w interesie publicznym służyło przejęciu władzy przez urzędników państwowych, tworzących niebezpieczną autokrację i niebędących obiektem kontroli ze strony rynku oraz obywateli. Konkurencja mogłaby powściągnąć chciwość i zapatrzenie we własne korzyści na rzecz potrzeby wytwarzania dóbr i usług, za które obywatele chcieli w danym momencie zapłacić.

Na równi z powyższym, ekonomista potępiał państwowy korporacjonizm. Krytykował wiele przypadków przejmowania rządowych monopoli przez biznesowe elity, które mogły dzięki temu oddziaływać na prawo i politykę dotyczącą regulacji w sposób zapewniający im korzyści kosztem ich konkurentów.

Uzasadniał, że opodatkowanie stanowiło przymusową kradzież na ogromną skalę, a „obowiązkowy monopol na stosowanie siły” uniemożliwia zaopatrywanie w usługi związane z obronnością i sądownictwem przez bardziej efektywnych, dobrowolnie rywalizujących dostawców. Rothbard uważał, że bankowość centralna oraz cząstkowe rezerwy bankowe w połączeniu z monopolem pieniądza fiducjarnego są formą sponsorowanego przez państwo, zalegalizowanego finansowego oszustwa, które według libertariańskich zasad i etyki jest niemoralne. Przeciwstawiał się militarnej, politycznej oraz ekonomicznej ingerencji w sprawy innych narodów.

Podobni autorzy

Henry George Fotografia
Henry George
amerykański ekonomista
John Nash Jr Fotografia
John Nash Jr
amerykański matematyk i ekonomista, noblista
Jeremy Rifkin Fotografia
Jeremy Rifkin7
amerykański ekonomista
Thorstein Veblen Fotografia
Thorstein Veblen196
ekonomista i socjolog amerykański
Wassily Leontief Fotografia
Wassily Leontief
ekonomista amerykański, noblista

Cytaty Murray Rothbard

„Jest jedna rzecz dobra w Marksie: nie był keynesistą.“

— Murray Rothbard
Źródło: wywiad dla „The Austrian Economics Newsletter” z lata 1990. http://www.mises.org/journals/aen/aen11_2_1.asp

Reklama

„Keynes był keynesistą.“

— Murray Rothbard
Źródło: Keynes, the Man

„Państwo! Jego rząd, jego władcy, jego urzędnicy zawsze byli ponad powszechnym prawem moralnym. „Dokumenty Pentagonu” to tylko jeden z ostatnich przykładów na to, jak powszechnie szanowani ludzie potrafią publicznie kłamać w żywe oczy. Takich przykładów historia dostarcza bez liku. Dlaczego? Powodem jest „racja stanu”. Służba dla państwa usprawiedliwia wszystkie postępki, które są uważane za niemoralne lub niezgodne z prawem wówczas, gdy dopuszcza się ich „prywatna” osoba. Libertarianina można poznać po tym, że z żelazną konsekwencją i bezkompromisowo będzie stosował powszechne prawo moralne do osób pracujących w aparacie państwa. Libertarianie nie znają tu wyjątków. Państwo (a ściślej mówiąc, „członkowie rządu”) przez całe wieki ubierało swoją przestępczą działalność w piękne słowa. Od wieków inicjowało masowe mordy, nazywało je „wojną” i nobilitowało w ten sposób wzajemne wyrzynanie się tysięcy ludzi. Od wieków brało ludzi w niewolę, wcielając ich do sił zbrojnych i nazywając ten proceder „poborem” do zaszczytnej „służby dla kraju”. Od wieków dokonywało rabunku pod groźbą użycia broni, nazywając to „ściąganiem podatków”. Jeśli chcielibyście wiedzieć, jak wygląda państwo i jego postępki w oczach libertarianina, wystarczy, że wyobrazicie sobie państwo jako bandę kryminalistów. Cała libertariańska argumentacja staje się wtedy oczywista.“

— Murray Rothbard

„Wraz z powstaniem demokracji, utożsamianie państwa i społeczeństwa uległo znacznemu wzmocnieniu tak, że w końcu można powszechnie zauważyć emocje wyrażane w sposób zadający gwałt podstawom rozumu i zdrowego rozsądku, w takich stwierdzeniach jak: „my jesteśmy rządem”. Przydatny kolektywny termin „my” umożliwił rozpostarcie ideologicznego kamuflażu na rzeczywistość życia politycznego. Jeśli to „my jesteśmy rządem”, zatem cokolwiek rząd czyni wobec jednostki nie jest jedynie przeciwieństwem aktu tyranii, ale wręcz „dobrowolnością” ze strony jednostki, której ów akt dotyczy. Jeśli rząd zaciąga ogromny dług publiczny, który musiałby zostać spłacony poprzez opodatkowanie jednej grupy z korzyścią dla drugiej, to ów ciężar rzeczywistości zostaje ukryty poprzez stwierdzenie, iż „sami jesteśmy to sobie dłużni”; jeśli rząd powołuje człowieka do wojska lub zamyka go w więzieniu za odmienne poglądy, to w gruncie rzeczy człowiek ten „sam to sobie robi”, zatem nic niestosownego się nie zdarza. Zgodnie z tym rozumowaniem, żadni Żydzi zamordowani przez rząd nazistów zamordowani nie zostali; musieli zamiast tego „popełnić samobójstwo”, gdyż to oni byli rządem (który został demokratycznie wybrany), zatem wszystko, co rząd wobec nich uczynił, było z ich strony dobrowolne. Roztrząsanie tego twierdzenia nie wydaje się być konieczne, a jak na razie wszechogarniająca większość ludzi trzyma się tego złudnego mniemania w większym lub mniejszym stopniu.“

— Murray Rothbard

Reklama

„A less conservative work could hardly be imagined; in fact, Burke’s Vindication was perhaps the first modern expression of rationalistic and individualistic anarchism.“

— Murray N. Rothbard
Context: In 1756 Edmund Burke published his first work: Vindication of Natural Society. Curiously enough it has been almost completely ignored in the current Burke revival. This work contrasts sharply with Burke’s other writings, for it is hardly in keeping with the current image of the Father of the New Conservatism. A less conservative work could hardly be imagined; in fact, Burke’s Vindication was perhaps the first modern expression of rationalistic and individualistic anarchism. … "Anarchism" is an extreme term, but no other can adequately describe Burke’s thesis. Again and again, he emphatically denounces any and all government, and not just specific forms of government. … All government, Burke adds, is founded on one "grand error." It was observed that men sometimes commit violence against one another, and that it is therefore necessary to guard against such violence. As a result, men appoint governors among them. But who is to defend the people against the governors? … The anarchism of Burke’s Vindication is negative, rather than positive. It consists of an attack on the State rather than a positive blueprint of the type of society which Burke would regard as ideal. Consequently, both the communist and the individualist wings of anarchism have drawn sustenance from this work. "Edmund Burke, Anarchist" http://archive.lewrockwell.com/rothbard/rothbard11.html, first published as "A Note on Burke’s Vindication of Natural Society" in the Journal of the History of Ideas, 19, 1 (January 1958), p. 114.

Reklama

„Consequently, both the communist and the individualist wings of anarchism have drawn sustenance from this work.“

— Murray N. Rothbard
Context: In 1756 Edmund Burke published his first work: Vindication of Natural Society. Curiously enough it has been almost completely ignored in the current Burke revival. This work contrasts sharply with Burke’s other writings, for it is hardly in keeping with the current image of the Father of the New Conservatism. A less conservative work could hardly be imagined; in fact, Burke’s Vindication was perhaps the first modern expression of rationalistic and individualistic anarchism. … "Anarchism" is an extreme term, but no other can adequately describe Burke’s thesis. Again and again, he emphatically denounces any and all government, and not just specific forms of government. … All government, Burke adds, is founded on one "grand error." It was observed that men sometimes commit violence against one another, and that it is therefore necessary to guard against such violence. As a result, men appoint governors among them. But who is to defend the people against the governors? … The anarchism of Burke’s Vindication is negative, rather than positive. It consists of an attack on the State rather than a positive blueprint of the type of society which Burke would regard as ideal. Consequently, both the communist and the individualist wings of anarchism have drawn sustenance from this work. "Edmund Burke, Anarchist" http://archive.lewrockwell.com/rothbard/rothbard11.html, first published as "A Note on Burke’s Vindication of Natural Society" in the Journal of the History of Ideas, 19, 1 (January 1958), p. 114.

„All interstate wars intensify aggression – maximize it“

— Murray N. Rothbard
Context: All interstate wars intensify aggression – maximize it … some wars are even more unjust than others. In other words, all government wars are unjust, although some governments have less unjust claims… As quoted in an interview in Reason magazine (February 1973) http://www.antiwar.com/orig/rothbard_on_war.html.

„In 1756 Edmund Burke published his first work: Vindication of Natural Society. Curiously enough it has been almost completely ignored in the current Burke revival.“

— Murray N. Rothbard
Context: In 1756 Edmund Burke published his first work: Vindication of Natural Society. Curiously enough it has been almost completely ignored in the current Burke revival. This work contrasts sharply with Burke’s other writings, for it is hardly in keeping with the current image of the Father of the New Conservatism. A less conservative work could hardly be imagined; in fact, Burke’s Vindication was perhaps the first modern expression of rationalistic and individualistic anarchism. … "Anarchism" is an extreme term, but no other can adequately describe Burke’s thesis. Again and again, he emphatically denounces any and all government, and not just specific forms of government. … All government, Burke adds, is founded on one "grand error." It was observed that men sometimes commit violence against one another, and that it is therefore necessary to guard against such violence. As a result, men appoint governors among them. But who is to defend the people against the governors? … The anarchism of Burke’s Vindication is negative, rather than positive. It consists of an attack on the State rather than a positive blueprint of the type of society which Burke would regard as ideal. Consequently, both the communist and the individualist wings of anarchism have drawn sustenance from this work. "Edmund Burke, Anarchist" http://archive.lewrockwell.com/rothbard/rothbard11.html, first published as "A Note on Burke’s Vindication of Natural Society" in the Journal of the History of Ideas, 19, 1 (January 1958), p. 114.

„I define anarchist society as one where there is no legal possibility for coercive aggression against the person or property of any individual.“

— Murray N. Rothbard
Context: I define anarchist society as one where there is no legal possibility for coercive aggression against the person or property of any individual. Anarchists oppose the State because it has its very being in such aggression, namely, the expropriation of private property through taxation, the coercive exclusion of other providers of defense service from its territory, and all of the other depredations and coercions that are built upon these twin foci of invasions of individual rights. "Society Without A State" in The Libertarian Forum (1975) http://www.mises.org/journals/lf/1975/1975_01.pdf.

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Donald Tusk Fotografia
Donald Tusk134
polski polityk 1957
Emilio Segrè Fotografia
Emilio Segrè
fizyk amerykański pochodzenia włoskiego, noblista 1905 - 1989
Karl Hess Fotografia
Karl Hess1
filozof amerykański, działacz polityczny 1923 - 1994
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Henry George Fotografia
Henry George
amerykański ekonomista
John Nash Jr Fotografia
John Nash Jr
amerykański matematyk i ekonomista, noblista