Marek Terencjusz Warron cytaty

Marek Terencjusz Warron Fotografia
1  0

Marek Terencjusz Warron

Data urodzenia: 116 p. n. e.
Data zgonu: 27 p. n. e.

Reklama

Marcus Terentius Varro zwany też Warronem z Reate , w odróżnieniu od poety Warrona z Ataksu – uczony i pisarz rzymski, w karierze politycznej doszedł do urzędu pretora. Urodził się w Reate w 116 p.n.e., zmarł w 27 p.n.e. Uczeń filologa Luciusza Eliusza Stilona i filozofa Antiocha z Askalonu.

W 67 p.n.e., jako dowódca oddziału floty, brał udział w walkach z piratami, u boku Pompejusza. W czasie wojny domowej stanął po stronie Pompejusza. W roku 49 p.n.e. był legatem i dowódcą wojsk w Hiszpanii, pokonany przez Cezara, następnie ułaskawiony, otrzymał polecenie zorganizowania biblioteki publicznej w Rzymie. Po śmierci Cezara uniknął proskrypcji przeprowadzonych przez Marka Antoniusza.

Prawdziwy erudyta, uważany był za jednego z najlepiej wykształconych ludzi w historii antycznego Rzymu. Historycy podają, że napisał 74 dzieła w 620 księgach. Do najwcześniejszych prac Warrona zalicza się 150 ksiąg Satyr Mennipejskich nazwanych od Menniposa z Gedary, cynika żyjącego w III w. p.n.e. Pisane były głównie wierszem i urozmaicane prozą. Dewizą tych satyr było: mieć jak najmniej potrzeb, wyrzec się posiadania i nie angażować w życie publiczne. Inne jego dzieło Imagines uważane są za pierwszą ilustrowaną książkę rzymską. Zawierało 700 portretów ludzi najwybitniejszych w siedmiu dziedzinach twórczości . Każdy z portretów opatrzony był krótkim epigramem oraz tekstem prozaicznym stanowiącym pochwałę danej osoby. Warron napisał też prace: historyczne , geograficzne , historyczno-obyczajowe , gramatyczne i etymologiczne , historyczno-literackie , a także dzieła z zakresu: prawa, filozofii, etyki, pedagogiki, teatru, religii, rolnictwa. Był również autorem obszernej encyklopedii pt. Disciplinarum libri IX i zbioru satyr.

Do naszych czasów zachowały się:

rozprawa De re rustica – podręcznik gospodarki rolnej, ceniony do czasów nowożytnych ; składa się z trzech ksiąg utrzymanych w formie dialogów, z których każda poświęcona jest innemu tematowi; autor przy pisaniu tego traktatu korzystał z własnego doświadczenia, literatury przedmiotu i wiedzy ludzi doświadczonych w tym zakresie,

obszerne fragmenty dzieła poświęconego łacinie De lingua Latina , wyd. 1910.

fragmenty satyr Menipejskich,

a także mniejsze szczątki innych dzieł.

Zaginione, monumentalne dzieło Warrona Disciplinarum libri IX , które było pierwszą rzymską encyklopedią, jest źródłem dwustopniowego podziału późniejszego szkolnictwa oraz wszechnauk na trivium i quadrivium , co razem daje siedem sztuk wyzwolonych .

Zaproponował liczenie lat od założenia Rzymu.

Podobni autorzy

 Kasjodor Fotografia
Kasjodor
uczony, kanclerz na dworze królów ostrogockich, założyci...
 Gelliusz Fotografia
Gelliusz
uczony i pisarz rzymski
Pliniusz Starszy Fotografia
Pliniusz Starszy6
rzymski erudyta, pisarz
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz58
cesarz rzymski
Minucjusz Feliks4
łaciński apologeta chrześcijański

Cytaty Marek Terencjusz Warron

Reklama

„There are bred certain minute creatures which cannot be seen by the eyes, which float in the air and enter the body through the mouth and nose and there cause serious diseases.“

— Marcus Terentius Varro
Marcus Porcius Cato on Agriculture : Marcus Terentius Varro on Agriculture. W.D. Hooper & H.B. Ash. (translation). Harvard University Press, 1993. Bk. 1, ch. 12

„It was divine nature which gave us the country, and man's skill that built the cities.“

— Marcus Terentius Varro
Marcus Porcius Cato on Agriculture : Marcus Terentius Varro on Agriculture. W.D. Hooper & H.B. Ash. (translation). Harvard University Press, 1993. Bk. 3, ch. 1

„The longest part of the journey is said to be the passing of the gate.“

— Marcus Terentius Varro
Marcus Porcius Cato on Agriculture : Marcus Terentius Varro on Agriculture. W.D. Hooper & H.B. Ash. (translation). Harvard University Press, 1993. Bk. 1, ch. 2;

„No sick man's monstrous dream can be so wild that some philosopher won't say it's true.“

— Marcus Terentius Varro
Eumenides, fragment 6, from Saturae Menippeae; translation from J. Wight Duff Roman Satire: Its Outlook on Social Life (Hamden, Conn.: Archon Books, 1964) p. 90.

„The most learned of all Romans.“

— Marcus Terentius Varro
Quintilian Institutio Oratoria Bk. 10, ch. 1, para. 95; translation by H. E. Butler. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Quintilian/Institutio_Oratoria/10A*.html#1.95

Dzisiejsze rocznice
Morris West
1916 - 1999
Srinivasa Ramanujan Fotografia
Srinivasa Ramanujan1
matematyk hinduski 1887 - 1920
Arnold Sommerfeld Fotografia
Arnold Sommerfeld
fizyk niemiecki 1868 - 1951
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
 Kasjodor Fotografia
Kasjodor
uczony, kanclerz na dworze królów ostrogockich, założyci...
 Gelliusz Fotografia
Gelliusz
uczony i pisarz rzymski
Pliniusz Starszy Fotografia
Pliniusz Starszy6
rzymski erudyta, pisarz