Ludwik XIV Burbon cytaty

Ludwik XIV Burbon Fotografia
5  0

Ludwik XIV Burbon

Data urodzenia: 5. Wrzesień 1638
Data zgonu: 1. Wrzesień 1715
Natępne imiona:Ľudovít XIV.,Людовик XIV де Бурбон,Ludwig XIV.

Reklama

Ludwik XIV Wielki, Król Słońce – król Francji i Nawarry 1643–1715, syn Ludwika XIII, z dynastii Burbonów.

Gdy zmarł Ludwik XIII Sprawiedliwy, jego syn i następca liczył sobie 4 lata i 8 miesięcy. Do czasu osiągnięcia 13. roku życia rządy sprawowali jego matka Anna Austriaczka i Włoch – kardynał Jules Mazarin, wyznaczony na regenta jeszcze przez swego poprzednika, kardynała Armanda Richelieu. Mazarin kontynuował politykę imperialistyczną władzy centralnej. Między innymi rozwiązał parlament paryski. Fronda zwolenników parlamentu, występujących zwłaszcza za zwiększeniem udziału mieszczaństwa w życiu politycznym, a przeciwko ustrojowi króla, została bezwzględnie stłumiona przy użyciu wojska.

Cytaty Ludwik XIV Burbon

Reklama

„Nic nie jest tak niebezpieczne, jak słabość, jakiejkolwiek byłaby natury.“

— Ludwik XIV Burbon
Źródło: Uwagi o rzemiośle króla, za: W. S. Magdziarz, Ludwik XIV, Ossolineum, Wrocław-Kraków-Warszawa 1991, s. 194.

„I almost had to wait.“

— Louis XIV of France
Regarded as apocryphal by E. Fournier, L'Esprit dans l'Histoire (4th ed. 1884). ch.xlviii

Reklama

„I could sooner reconcile all Europe than two women.“

— Louis XIV of France
Comte de Mirabeau. Esprit de Mirabeau (v.1, page 246)

„The Pyrenees have ceased to exist.“

— Louis XIV of France
On his grandson becoming King of Spain, quoted in Voltaire, Le Siècle de Louis XIV (1751), ch.28

Dzisiejsze rocznice
Corbin Bleu Fotografia
Corbin Bleu
amerykański aktor i piosenkarz 1989
Gershom Scholem Fotografia
Gershom Scholem
filozof izraelski, badacz mistycyzmu żydowskiego 1897 - 1982
Bernard Nathanson6
lekarz amerykański, działacz ruchów pro-life 1926 - 2011
Następnych dzisiejszych rocznic