Ľudovít Štúr cytaty

Ľudovít Štúr Fotografia
1  0

Ľudovít Štúr

Data urodzenia: 28. Październik 1815
Data zgonu: 12. Styczeń 1856

Reklama

Ľudovít Štúr, Ludevít Velislav Štúr – słowacki pisarz, publicysta, działacz narodowy, językoznawca, kodyfikator języka słowackiego, filozof.

W latach 1837–1838 i 1840–1843 Ľudovít Štúr był pedagogiem w ewangelickim liceum w Preszburgu . W latach 1838–1840 studiował w Halle. Później prowadził samodzielne badania naukowe nad słowackim językiem, dziejami i kulturą Słowacji. Od 1851 mieszkał pod nadzorem policji w miejscowości Modra.

Jako nauczyciel bratysławskiego liceum Ľudovít Štúr wykładał filozofię, historię i literaturę słowiańską. Jego wykłady umacniały w słuchaczach patriotyczny zapał. Wkrótce skupiła się wokół niego grupa młodej słowackiej inteligencji, której nadano nazwę szturowcy .

W 1846 wydał swą najdonioślejszą pracę Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí , która stanowiła pierwszy wyraz dążenia do uniezależnienia języka słowackiego od czeskiego, w pewnej mierze ustalała wzorzec słowackiego języka literackiego, a także zawierała ideowo-polityczne poglądy autora i grupy jego zwolenników. Następnie w dziele Nauka reči slovenskej Štúr usystematyzował gramatykę ówczesnego języka słowackiego. Prace te stanowią tzw. kodyfikację szturowską.

W czasie Wiosny Ludów Ľudovít Štúr podjął intensywną działalność publicystyczną i polityczną w kierunku słowackiego wyzwolenia narodowego i reform społecznych na Węgrzech. Te żądania artykułował występując na węgierskim sejmie w Preszburgu od 1847. W ten sposób Ľudovít Štúr stał się ideologiem formującego się, nowoczesnego narodu słowackiego i rosnącej w siłę burżuazji. Dążenia narodowowyzwoleńcze postawiły go w opozycji do rewolucyjnego rządu węgierskiego, który na fali węgierskiego nacjonalizmu zwalczał program narodowego ruchu słowackiego. W 1848 rząd węgierski zagroził aresztowaniem Štúra i jego współpracowników Jozefa Miloslava Hurbana i Michala Miloslava Hodžy, czym zmusił ich do licznych ustępstw. W dalszym toku rewolucji na Węgrzech Štúr stał się jednym z głównych przedstawicieli i dowódców słowackiego powstania w latach 1848–1849 i wiodącym działaczem Słowackiej Rady Narodowej .

Po porażce rewolucji burżuazyjnej, która nie spełniła jego politycznych nadziei, był zmuszony zaniechać bezpośredniej działalności politycznej; zajmował się niemal wyłącznie literaturą i nauką .

Zmarł kilka tygodni po przypadkowym postrzeleniu się podczas polowania w dniu 22 grudnia 1855 w okolicach Modry, gdzie istnieje obecnie muzeum Ľudovíta Štúra . Jego nazwiskiem nazwano po II wojnie światowej miasto Štúrovo w południowej Słowacji oraz jedną z planetoid – Štúr.

2 lutego 1994 w Republice Słowackiej ustanowiono order jego imienia.

Podobni autorzy

Juraj Jánošík Fotografia
Juraj Jánošík2
zbójnik karpacki słowackiego pochodzenia
Gustáv Husák Fotografia
Gustáv Husák8
komunistyczny przywódca Czechosłowacji
Jędrzej Giertych17
harcerz, polityk, dyplomata, dziennikarz, pisarz, public...
Wojciech Korfanty Fotografia
Wojciech Korfanty5
polityk polski, działacz narodowy na Górnym Śląsku

Cytaty Ľudovít Štúr

Dzisiejsze rocznice
 Clarín Fotografia
Clarín
1852 - 1901
Edward Grey Fotografia
Edward Grey3
1862 - 1933
Siméon Denis Poisson Fotografia
Siméon Denis Poisson
fizyk i matematyk francuski 1781 - 1840
Andrzej Maksymilian Fredro Fotografia
Andrzej Maksymilian Fredro66
polski pisarz polityczny 1620 - 1679
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Juraj Jánošík Fotografia
Juraj Jánošík2
zbójnik karpacki słowackiego pochodzenia