Kosmas z Pragi cytaty

Kosmas z Pragi Fotografia
2  0

Kosmas z Pragi

Data urodzenia: 1045
Data zgonu: 21. Październik 1125

Reklama

Kosmas z Pragi – kanonik praski, uważany za pierwszego czeskiego dziejopisarza, autor łacińskiej kroniki Chronica Boëmorum opisującej dzieje narodu i państwa czeskiego od czasów bajecznych aż do roku 1125. Kronika ta znana jest w polskiej literaturze historiograficznej jako Kronika Kosmasa.

Kosmas pochodził z zamożnego rodu czeskiego. W młodości podróżował dużo i zdobył gruntowne wykształcenie. Studiował w szkole katedralnej w Liège. W roku 1099 został kanonikiem, a następnie dziekanem kapituły praskiej. Jego żoną była Bożeciecha . Miał syna Henryka, który przez część historyków jest identyfikowany z biskupem ołomunieckim Henrykiem Zdikiem.

Kosmas do spisywania dzieła swego życia zabrał się po roku 1110 i uzupełniał Kronikę aż do swej śmierci w roku 1125.

Cytaty Kosmas z Pragi

Dzisiejsze rocznice
Wasilij Grossman Fotografia
Wasilij Grossman18
pisarz radziecki 1905 - 1964
Gerd von Rundstedt Fotografia
Gerd von Rundstedt2
niemiecki feldmarszałek 1875 - 1953
Jan XXII Fotografia
Jan XXII1
papież 1244 - 1334
Giuseppe Prisco5
1921 - 2001
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Gall Anonim3
pierwszy kronikarz historii Polski
Mary Komasa2
polska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i instr...
Wincenty Kadłubek Fotografia
Wincenty Kadłubek3
kronikarz, kancelista i biskup krakowski
Jonas Boruta Fotografia
Jonas Boruta1
litewski duchowny katolicki, biskup