Kazimierz Świątek cytaty

Kazimierz Świątek Fotografia

1   0

Kazimierz Świątek

Data urodzenia: 21. Październik 1914
Data zgonu: 21. Lipiec 2011

Kazimierz Świątek – biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita mińsko-mohylewski w latach 1991–2006, administrator apostolski diecezji pińskiej w latach 1991–2011, przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Białorusi w latach 1999–2006, kardynał od 1994.

Cytaty Kazimierz Świątek


Kazimierz Świątek Fotografia
Kazimierz Świątek1
polski duchowny katolicki działający na Białorusi, kardynał 1914 – 2011
„Jeżeli właściwe czynniki polskie nie okażą bardziej efektywnych działań w propagowaniu języka polskiego na Białorusi, to samodzielny Kościół na tych terenach stopniowo przybierze oblicze białoruskie.“Źródło: Sytuacja religijna Polaków na Białorusi w: Polska-Białoruś. Problemy sąsiedztwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, ISBN 8322723881, s. 99.

Podobni autorzy