John Maynard Keynes cytaty

John Maynard Keynes Fotografia
34  0

John Maynard Keynes

Data urodzenia: 5. Czerwiec 1883
Data zgonu: 21. Kwiecień 1946

Reklama

John Maynard Keynes, 1. baron Keynes – angielski ekonomista, twórca teorii interwencjonizmu państwowego w dziedzinie ekonomii i finansów państwowych. Był synem logika i ekonomisty Johna Neville’a Keynesa i Ady Florence Keynes z domu Brown brytyjskiej pisarki.

Na początku Keynes studiował matematykę i historię, ukończył także jeden semestr ekonomii na Cambridge. Studia ekonomiczne odbył pod kierunkiem ekonomistów liberalnych Artura Cecila Pigou i Alfreda Marshalla w latach 1905–1908. Jego poglądy na ekonomię wywarły decydujący wpływ na rozwój myśli ekonomicznej w latach 30. – 60. XX wieku.

Podobni autorzy

Frank Ramsey Fotografia
Frank Ramsey
matematyk i ekonomista angielski
William Stanley Jevons Fotografia
William Stanley Jevons
angielski logik i ekonomista
John Stuart Mill Fotografia
John Stuart Mill19
angielski filozof, politolog i ekonomista
John Locke Fotografia
John Locke11
angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista
Jeremy Bentham Fotografia
Jeremy Bentham8
angielski filozof, prawnik i ekonomista
Arthur Lewis
ekonomista angielski, noblista
Ryszard Petru Fotografia
Ryszard Petru14
polski ekonomista i polityk

Cytaty John Maynard Keynes

„Przed rokiem 1929 rezerwy amerykańskich firm były tak wielkie, że już choćby to jedno mogło prawdopodobnie wywołać kryzys.“

— John Maynard Keynes
Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 91.

Reklama

„Jedynym środkiem zapewniającym przybliżenie się do stanu pełnego zatrudnienia okaże się uspołecznienie inwestycji w dość szerokim zakresie (…).“

— John Maynard Keynes
Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 345.

„Zadziwiającym osiągnięciem teorii klasycznej było to, że przezwyciężyła ona poglądy „człowieka naturalnego” i równocześnie okazała się błędna.“

— John Maynard Keynes
Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 316.

„Mogę ulegać wpływom tego, co wydaje mi się sprawiedliwe i rozsądne, lecz w walce klas stanę po stronie wykształconej burżuazji.“

— John Maynard Keynes
Źródło: Essays in Persuasion, w: The Collected Writings of John Maynard Keynes, t. 9, Palgrave Macmillan, Londyn 1972.

Reklama

„Idee głoszone przez ekonomistów oraz myślicieli politycznych, bez względu na to, czy są słuszne, czy błędne, mają większą siłę, niż się powszechnie przypuszcza.“

— John Maynard Keynes
Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 350.

„Do pieniędzy przywiązujemy tak wielką wagę dlatego, że są łącznikiem pomiędzy teraźniejszością a przyszłością.“

— John Maynard Keynes
Źródło: Agnieszka Mitraszewska, Jak trwoga, to do apostoła, „Gazeta Wyborcza”, 12–13 października 2013.

Reklama
Natępna
Dzisiejsze rocznice
Adolf Hitler Fotografia
Adolf Hitler83
kanclerz Rzeszy, twórca i dyktator III Rzeszy niemieckiej 1889 - 1945
Wojciech Korfanty Fotografia
Wojciech Korfanty5
polityk polski, działacz narodowy na Górnym Śląsku 1873 - 1939
Dylan Klebold1
Amerykanin, sprawca masakry w Columbine High School 1981 - 1999
William Burges Fotografia
William Burges
1827 - 1881
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Frank Ramsey Fotografia
Frank Ramsey
matematyk i ekonomista angielski
William Stanley Jevons Fotografia
William Stanley Jevons
angielski logik i ekonomista
John Stuart Mill Fotografia
John Stuart Mill19
angielski filozof, politolog i ekonomista
John Locke Fotografia
John Locke11
angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista