John Maynard Keynes cytaty

John Maynard Keynes Fotografia
34  0

John Maynard Keynes

Data urodzenia: 5. Czerwiec 1883
Data zgonu: 21. Kwiecień 1946

Reklama

John Maynard Keynes, 1. baron Keynes – angielski ekonomista, twórca teorii interwencjonizmu państwowego w dziedzinie ekonomii i finansów państwowych. Był synem logika i ekonomisty Johna Neville’a Keynesa i Ady Florence Keynes z domu Brown brytyjskiej pisarki.

Na początku Keynes studiował matematykę i historię, ukończył także jeden semestr ekonomii na Cambridge. Studia ekonomiczne odbył pod kierunkiem ekonomistów liberalnych Artura Cecila Pigou i Alfreda Marshalla w latach 1905–1908. Jego poglądy na ekonomię wywarły decydujący wpływ na rozwój myśli ekonomicznej w latach 30. – 60. XX wieku.

Cytaty John Maynard Keynes

„Przed rokiem 1929 rezerwy amerykańskich firm były tak wielkie, że już choćby to jedno mogło prawdopodobnie wywołać kryzys.“

— John Maynard Keynes
Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 91.

Reklama

„Jedynym środkiem zapewniającym przybliżenie się do stanu pełnego zatrudnienia okaże się uspołecznienie inwestycji w dość szerokim zakresie (…).“

— John Maynard Keynes
Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 345.

Reklama

„Pożyczać wielkie sumy za granicę, bez żadnej możliwości prawnego zadośćuczynienia, jeśli sprawy przybiorą zły obrót – to szalony koncept.“

— John Maynard Keynes
Źródło: [http://findarticles. com/p/articles/mi_hb6413/is_2_34/ai_n29369183/ Robert W. Dimand, Keynes on global economic integration, „Atlantic Economic Journal”, czerwiec 2006]

„Zadziwiającym osiągnięciem teorii klasycznej było to, że przezwyciężyła ona poglądy „człowieka naturalnego” i równocześnie okazała się błędna.“

— John Maynard Keynes
Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 316.

Reklama

„Mogę ulegać wpływom tego, co wydaje mi się sprawiedliwe i rozsądne, lecz w walce klas stanę po stronie wykształconej burżuazji.“

— John Maynard Keynes
Źródło: Essays in Persuasion, w: The Collected Writings of John Maynard Keynes, t. 9, Palgrave Macmillan, Londyn 1972.

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Maria Walewska Fotografia
Maria Walewska3
kochanka Napoleona 1786 - 1817
Stanisław Maczek Fotografia
Stanisław Maczek4
generał polski 1892 - 1994
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Frank Ramsey Fotografia
Frank Ramsey
matematyk i ekonomista angielski
John Locke Fotografia
John Locke11
angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista
John Stuart Mill Fotografia
John Stuart Mill19
angielski filozof, politolog i ekonomista
Jeremy Bentham Fotografia
Jeremy Bentham8
angielski filozof, prawnik i ekonomista
Arthur Lewis
ekonomista angielski, noblista
Ryszard Petru Fotografia
Ryszard Petru14
polski ekonomista i polityk