John Maynard Keynes cytaty

John Maynard Keynes Fotografia

34   0

John Maynard Keynes

Data urodzenia: 5. Czerwiec 1883
Data zgonu: 21. Kwiecień 1946

John Maynard Keynes, 1. baron Keynes – angielski ekonomista, twórca teorii interwencjonizmu państwowego w dziedzinie ekonomii i finansów państwowych. Był synem logika i ekonomisty Johna Neville’a Keynesa i Ady Florence Keynes z domu Brown brytyjskiej pisarki.

Na początku Keynes studiował matematykę i historię, ukończył także jeden semestr ekonomii na Cambridge. Studia ekonomiczne odbył pod kierunkiem ekonomistów liberalnych Artura Cecila Pigou i Alfreda Marshalla w latach 1905–1908. Jego poglądy na ekonomię wywarły decydujący wpływ na rozwój myśli ekonomicznej w latach 30. – 60. XX wieku.

Cytaty John Maynard Keynes


John Maynard Keynes Fotografia
John Maynard Keynes34
angielski ekonomista 1883 – 1946
„Jedynym środkiem zapewniającym przybliżenie się do stanu pełnego zatrudnienia okaże się uspołecznienie inwestycji w dość szerokim zakresie (…).“Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 345.John Maynard Keynes Fotografia
John Maynard Keynes34
angielski ekonomista 1883 – 1946
„Pożyczać wielkie sumy za granicę, bez żadnej możliwości prawnego zadośćuczynienia, jeśli sprawy przybiorą zły obrót – to szalony koncept.“Źródło: [http://findarticles. com/p/articles/mi_hb6413/is_2_34/ai_n29369183/ Robert W. Dimand, Keynes on global economic integration, „Atlantic Economic Journal”, czerwiec 2006]John Maynard Keynes Fotografia
John Maynard Keynes34
angielski ekonomista 1883 – 1946
„Zadziwiającym osiągnięciem teorii klasycznej było to, że przezwyciężyła ona poglądy „człowieka naturalnego” i równocześnie okazała się błędna.“Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 316.


John Maynard Keynes Fotografia
John Maynard Keynes34
angielski ekonomista 1883 – 1946
„Mogę ulegać wpływom tego, co wydaje mi się sprawiedliwe i rozsądne, lecz w walce klas stanę po stronie wykształconej burżuazji.“Źródło: Essays in Persuasion, w: The Collected Writings of John Maynard Keynes, t. 9, Palgrave Macmillan, Londyn 1972.

John Maynard Keynes Fotografia
John Maynard Keynes34
angielski ekonomista 1883 – 1946
„Idee głoszone przez ekonomistów oraz myślicieli politycznych, bez względu na to, czy są słuszne, czy błędne, mają większą siłę, niż się powszechnie przypuszcza.“Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 350.

John Maynard Keynes Fotografia
John Maynard Keynes34
angielski ekonomista 1883 – 1946
„Przed rokiem 1929 rezerwy amerykańskich firm były tak wielkie, że już choćby to jedno mogło prawdopodobnie wywołać kryzys.“Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 91.

Podobni autorzy