Jean-François Lyotard cytaty

Jean-François Lyotard Fotografia
1  0

Jean-François Lyotard

Data urodzenia: 10. Sierpień 1924
Data zgonu: 21. Kwiecień 1998

Reklama

Jean-François Lyotard − francuski filozof, przedstawiciel postmodernizmu. Uznawany za ojca tego kierunku i często określany mianem „papieża” postmodernizmu.

W latach 50. XX wieku związany z grupą Socialisme ou barbarie – młodych, zbuntowanych marksistów, którzy dostrzegali fiasko radzieckiej wersji komunizmu w wymiarze politycznym i społecznym. Wykładowca na słynnym uniwersytecie Sorbonne Paris VIII , skupiającym takich myślicieli jak Michel Foucault czy Gilles Deleuze.

Jako jeden z niewielu intelektualistów zaliczanych do przedstawicieli postmodernizmu nie odżegnywał się od określania go mianem „postmodernisty”, jak zwykli czynić na przykład Michel Foucault czy Umberto Eco.

Myśl Lyotarda trudno poddać systematyzacji. Jest autorem między innymi książki Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy , tekstu niezwykle ważnego dla kształtowania się tożsamości postmodernistycznej. Ogłosił w tej książce upadek „wielkich metanarracji oświeceniowych”: wyzwolenia racjonalnego podmiotu i historii jako rozumnego postępu. Uważał, że obie te narracje współcześnie się wyczerpały i że ich uniwersalistyczne postulaty stoją w sprzeczności z tendencją do wielokierunkowości, pluralizmu, które cechują świat po drugiej wojnie światowej.

Cytaty Jean-François Lyotard

Reklama
Reklama

„Why political intellectuals, do you incline towards the proletariat? In commiseration for what? I realize that a proletarian would hate you, you have no hatred because you are bourgeois, privileged, smooth-skinned types, but also because you dare not say that the only important thing there is to say, that one can enjoy swallowing the shit of capital, its materials, its metal bars, its polystyrene, its books, its sausage pâtés, swallowing tonnes of it till you burst – and because instead of saying this, which is also what happens in the desires of those who work with their hands, arses and heads, ah, you become a leader of men, what a leader of pimps, you lean forward and divulge: ah, but that’s alienation, it isn’t pretty, hang on, we’ll save you from it, we will work to liberate you from this wicked affection for servitude, we will give you dignity. And in this way you situate yourselves on the most despicable side, the moralistic side where you desire that our capitalized’s desire be totally ignored, brought to a standstill, you are like priests with sinners, our servile intensities frighten you, you have to tell yourselves: how they must suffer to endure that! And of course we suffer, we the capitalized, but this does not mean that we do not enjoy, nor that what you think you can offer us as a remedy – for what? – does not disgust us, even more. We abhor therapeutics and its vaseline, we prefer to burst under the quantitative excesses that you judge the most stupid. And don’t wait for our spontaneity to rise up in revolt either.“

— Jean-François Lyotard

Reklama
Dzisiejsze rocznice
Heitor Villa-Lobos Fotografia
Heitor Villa-Lobos1
brazylijski kompozytor, dyrygent i pianista 1887 - 1959
Maria I Tudor Fotografia
Maria I Tudor7
królowa Anglii 1516 - 1558
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Michel Foucault Fotografia
Michel Foucault15
filozof francuski
Gilles Deleuze Fotografia
Gilles Deleuze24
francuski filozof
Jacques Derrida Fotografia
Jacques Derrida8
filozof francuski
Sylvia Plath Fotografia
Sylvia Plath20
amerykańska poetka, pisarka i eseistka
Gaston Bachelard Fotografia
Gaston Bachelard6
francuski poeta i filozof
Jean-Luc Godard Fotografia
Jean-Luc Godard4
reżyser francuski
Daniel Libeskind Fotografia
Daniel Libeskind5
amerykański architekt
Beatrice Hastings Fotografia
Beatrice Hastings1
pisarka angielska