Jan Hus cytaty

Jan Hus Fotografia

2   0

Jan Hus

Data urodzenia: 1369
Data zgonu: 6. Lipiec 1415

Jan Hus – czeski duchowny i bohater narodowy, filozof, reformator Kościoła, prekursor protestantyzmu, profesor Uniwersytetu Praskiego. Działalność Husa, inspirowana myślą Johna Wycliffe’a, była zapowiedzią podobnego wystąpienia Marcina Lutra sto lat później.

Hus przyczynił się do kodyfikacji literackiego języka czeskiego, przypisuje mu się autorstwo traktatu De Ortografia Bohemica, w którym wyłożone zostały m.in. zasady użycia znaków diakrytycznych. Jego aktywność jako pisarza przyczyniła się do rozkwitu polemicznej literatury czeskiej; dzięki niemu język czeski stał się w XV wieku najbardziej rozwiniętym językiem słowiańskim. Niekóre elementy czeskiej pisowni przeniknęły do ortografii polskiej.

Kościoły protestanckie uznają Jana Husa za bohatera wiary i męczennika. W Kościołach anglikańskich jest on świętym. Luteranie i anglikanie wspominają życie Jana Husa 6 lipca nawiązując do spalenia go żywcem na stosie 6 lipca 1415 roku.

Także niektóre spośród nieprotestanckich wspólnot chrześcijańskich uznają Jana Husa za świętego męczennika, wśród nich jest Kościół Starokatolicki w Czechach oraz Kościół Starokatolicki Mariawitów i Kościół Katolicki Mariawitów.

Cytaty Jan Hus


Jan Hus Fotografia
Jan Hus2
czeski reformator religijny 1369 – 1415

Jan Hus Fotografia
Jan Hus2
czeski reformator religijny 1369 – 1415
„Możecie spalić gęś, ale kiedyś nadejdzie łabędź, którego nie spalicie.“hus znaczy po czesku gęś, łabędź stał się zaś symbolem Marcina Lutra.
Podobni autorzy