James Francis Byrnes cytaty

James Francis ByrnesFotografia

1  0

James Francis Byrnes

Data urodzenia:2. Maj 1882
Data zgonu:9. Kwiecień 1972

James Francis Byrnes – amerykański polityk, członek Partii Demokratycznej, gubernator Południowej Karoliny, sekretarz stanu. 6 września 1946 r. na konferencji w Stuttgarcie wygłosił przemówienie, w którym określił politykę Stanów Zjednoczonych względem Niemiec i państw europejskich. Wobec sowietyzacji terenów wschodnich i obawy o rozprzestrzenianie się komunizmu na terenach okupowanych przez aliantów zachodnich zapowiedział długoterminowe utrzymanie wojsk amerykańskich w Europie. Granice na Odrze i Nysie uznał za tymczasowe. Uznanie nowych granic uzależniał od demokratycznych wyborów w Polsce. Był zwolennikiem jak najszybszego zniesienia podziału kraju na strefy okupacyjne, integracji wszystkich ziem, opowiadał się za powołaniem demokratycznego rządu, odbudowy gospodarki i włączenia Niemiec do struktur europejskich. Za punkt wyjścia uznał prowadzenie jednolitej polityki finansowej i unii monetarnej wszystkich terenów.

Na forum europejskim zgłosił projekt połączenia wszystkich stref okupacyjnych ze strefą amerykańską. Koncepcja odrzucona została przez Moskwę i stała się przyczyną późniejszego podziału kraju na dwa państwa niemieckie .

W okresie zimnej wojny był jednym z najbardziej wpływowych polityków amerykańskich. Człowiek Roku 1946 według magazynu Time.

Cytaty James Francis Byrnes


James Francis Byrnes Fotografia
James Francis Byrnes1
amerikansk politiker 1882 - 1972
„Zostawienie cesarza na tronie będzie politycznym samobójstwem.“ w maju 1945 o warunku zachowania cesarza, jedynym jaki postawili Japończycy podczas negocjowania swojej zgody na kapitulację.

Podobni autorzy