Jakub Deml cytaty

Jakub Deml Fotografia
2  0

Jakub Deml

Data urodzenia: 20. Sierpień 1878
Data zgonu: 10. Luty 1961

Reklama

Jakub Deml – czeski poeta, prozaik i tłumacz. Ksiądz katolicki .

Rolę księdza rozumiał dość niekonwencjonalnie, co odbiło się na jego twórczości i życiu. Ważną rolę w życiu Demla odegrały kobiety: Eliška Weisenbergová , Pavla Kytlicová, Katarzyna Sporck – córka hrabiego Gustava Sweerts-Sporcka z Kuksu i nieszczęśliwa miłość pisarza, która wpłynęła na kształt jego bodaj najwybitniejszego utworu, Zapomnianego światła , oraz Maria Rosa Junová, która zrezygnowała dla niego ze studiów, aby przez 24 lata prowadzić mu dom. Pochodził z rodziny rolnika i wiejskiego kupca. W 1898 ukończył gimnazjum. Śmierć małej siostrzyczki Matylki i znajomość z wielkim symbolistą Otokarem Březiną to najważniejsze wydarzenia jego lat chłopięcych. Przez większość życia mieszkał w rodzinnym Tasovie na Morawach. Przeważającą część swych dzieł publikował własnym sumptem. Ogłosił 135 rozmaitych publikacji. W latach 30. w jego twórczości pojawiły się wątki antysemickie oraz krytyka demokracji czasów Masaryka. Po II wojnie światowej tylko dzięki interwencji V. Nezvala uniknął więzienia . Po 1948 r. objęty był całkowitym zakazem publikacji. Deml stał się kultowym autorem w środowisku czeskiego undergroundu, czeskich twórców orientacji chrześcijańskiej i wszelkich czeskich artystów niezależnych, nonkonformistycznych i poszukujących.

Twórczość Demla jest gatunkowo, tematycznie i stylistycznie bardzo różnorodna: eseje, wiersze, poematy prozą, opowiadania , dzienniki , teksty wspomnieniowe . Liczne wiersze, poematy i opowiadania wpisują się w wizjonerski, oniryczny nurt pisarstwa. W prozie pojawia się całe spektrum nastrojów, od rozpaczy, zwątpienia i chwytającej za gardło grozy, po głęboką ufność religijną i franciszkańską miłość do całego stworzenia. Debiutował esejem o wybitnym rzeźbiarzu, Slovo k Otčenáši Františka Bílka , w 1907 opublikował swój pierwszy tom poetycki Notantur lumina . Wydał m.in. następujące dzieła: Domů , Pro budoucí poutníky a poutnice , Česno , Moji přátelé , Tepna , Hlas mluví k Slovu , Rodný kraj , Cesta k jihu , Jugo , Verše české. 1907-1938 . Jest też autorem kilku utworów pisanych po niemiecku, np. Solitudo czy Das Lied eines wahnsinnig gewordenen Soldaten . Ostatnim większym dziełem pisarza jest Podzimní sen , napisany po odwiedzinach w komunistycznym obozie koncentracyjnym dla duchownych. Wydano również część jego korespondencji. Demla umieszcza się w katolickim nurcie literatury czeskiej, ale także uznaje się go za prekursora nadrealizmu i przedstawiciela ekspresjonizmu.

Na polski tłumaczony przez L. Engelkinga, A. S. Jagodzińskiego, A. Czcibor-Piotrowskiego. W przekładzie tego ostatniego, ukazała się osobna książkowa edycja Zapomnianego światła . Poza tym utwory Demla drukowane były w antologiach i czasopismach, m.in. w "Literaturze na Świecie".

Cytaty Jakub Deml

Dzisiejsze rocznice
Wasilij Grossman Fotografia
Wasilij Grossman18
pisarz radziecki 1905 - 1964
Gerd von Rundstedt Fotografia
Gerd von Rundstedt2
niemiecki feldmarszałek 1875 - 1953
Jan XXII Fotografia
Jan XXII1
papież 1244 - 1334
Giuseppe Prisco5
1921 - 2001
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Alan Sillitoe Fotografia
Alan Sillitoe5
pisarz angielski
Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk
Teresa z Ávili Fotografia
Teresa z Ávili3
hiszpańska zakonnica i mistyczka, święta Kościoła katoli...
Antoni Kucharczyk Fotografia
Antoni Kucharczyk7
polski poeta ludowy
Luís de Camões Fotografia
Luís de Camões2
poeta portugalski
Jack Kerouac Fotografia
Jack Kerouac25
pisarz amerykański