Ignazio Silone cytaty

Ignazio Silone Fotografia
6  0

Ignazio Silone

Data urodzenia: 1. Maj 1900
Data zgonu: 22. Sierpień 1978

Reklama

Ignazio Silone, właśc. Secondino Tranquili – włoski pisarz i działacz socjalistyczny.

Urodził się w rodzinie drobnego posiadacza ziemskiego, stracił ojca jako jedenastolatek. Cztery lata później w czasie trzęsienia ziemi zginęła jego matka; osierocony i bezdomny został przygarnięty razem z młodszym bratem przez ciotkę. Jako nastolatek wstąpił do młodzieżówki Włoskiej Partii Socjalistycznej. Trzęsienie ziemi przerwało jego edukację, którą ostatecznie porzucił w 1917.

W 1921 współtworzył Włoską Partię Komunistyczną. Pracował w gazetach komunistycznych „Avanti” i „L’Avanguardia”, zaś w 1922 wyjechał z Rzymu do Triestu, by tam stanąć na czele redakcji dziennika „Il Lavoratore”. Już w roku następnym gazeta została zamknięta. Wówczas Silone kilkakrotnie nielegalnie wyjeżdżał z Włoch na polecenie partii, będąc m.in. w Berlinie i w Hiszpanii. Do 1927 należał do ścisłego kierownictwa partii. Według pracy Daria Biocci i Maura Canaliego L’Informatore: Silone, i comunisti e la polizia był w tym samym okresie informatorem tajnej policji faszystowskiej pod pseudonimem Silvestri.

W 1927 udał się do ZSRR razem z Palmiro Togliattim, działał w Kominternie. Protestował przeciwko usunięciu z niego Lwa Trockiego i Grigorija Zinowiewa. Obserwacje sposobu działania Międzynarodówki Komunistycznej sprawiły, że po osiedleniu się w Szwajcarii w 1930 Silone zdecydowanie opowiedział się przeciwko stalinizmowi, a z czasem był coraz bardziej sceptyczny wobec marksizmu. Na porzucenie wszelkiej działalności politycznej wpływ miał także jego fatalny stan zdrowia – cierpiał na gruźlicę i depresję kliniczną. W 1933 opublikował swoją pierwszą powieść zatytułowaną Fontamara, poświęconą życiu najbiedniejszych chłopów z jego rodzinnej prowincji Abruzzo. W podobnym tonie utrzymane były również jego późniejsze dzieła. W czasie II wojny światowej Silone zaangażował się w podziemny ruch socjalistyczny, wspierając ze Szwajcarii grupy ruchu oporu w północnych Włoszech i Niemczech. Po wyzwoleniu Włoch wrócił do ojczyzny i w 1944 został wybrany deputowanym z ramienia Włoskiej Partii Socjalistycznej. Zdaniem historyka szwajcarskiego Petera Kambera w czasie II wojny światowej był również agentem Biura do Spraw Strategicznych. Na początku 1944 został internowany przez władze szwajcarskie początkowo w Zurychu, a następnie w Davos.

Po powrocie do Włoch w coraz większym stopniu odcinał się od działalności socjalistów. W 1947 redagował dziennik „Europa Socialista”, w którym rozwijał własną wizję politycznej przyszłości kontynentu europejskiego, rządzonego na zasadach sprawiedliwości społecznej, bez ingerencji zarówno amerykańskiej, jak i rosyjskiej. W 1949 napisał jeden z sześciu esejów zawartych w antologii The God that Failed, złożonej z tekstów byłych działaczy komunistycznych, którzy zrewidowali swoje poglądy polityczne. Publikował w czasopismie „Tempo Presente”, jednak zrezygnował z tej działalności, gdy dowiedział się, że było ono finansowane przez CIA. W 1969 otrzymał Nagrodę Jerozolimską. Do końca życia nazywał siebie „socjalistą bez partii”. Zmarł po długiej chorobie i został pochowany w Pescinie.

Wszystkie jego utwory objęte były w 1951 roku zapisem cenzury w Polsce, podlegały natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek.

Podobni autorzy

Erich Mielke Fotografia
Erich Mielke1
niemiecki działacz komunistyczny, funkcjonariusz służby ...
Palmiro Togliatti Fotografia
Palmiro Togliatti1
przywódca włoskich komunistów
Benito Mussolini Fotografia
Benito Mussolini22
wódz ("duce") włoskich faszystów, premier Włoch
Leonid Breżniew Fotografia
Leonid Breżniew12
radziecki polityk, działacz Komunistycznej Partii Związk...
Erich Honecker Fotografia
Erich Honecker5
niemiecki polityk komunistyczny, przywódca NRD (1971–198...

Cytaty Ignazio Silone

Reklama

„Fascism was a counter-revolution against a revolution that never took place.“

— Ignazio Silone
The School for Dictators http://books.google.com/books?id=9scdAAAAMAAJ&q=%22Fascism+was+a+counter-revolution+against+a+revolution+that+never+took+place%22&pg=PA42#v=onepage (1938)

Dzisiejsze rocznice
Wasił Lewski Fotografia
Wasił Lewski
rewolucjonista bułgarski 1837 - 1873
Andreas Feininger
1906 - 1999
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Erich Mielke Fotografia
Erich Mielke1
niemiecki działacz komunistyczny, funkcjonariusz służby ...