Hillel Starszy cytaty

2  0

Hillel Starszy

Data urodzenia:60 p. n. e.
Data zgonu:7 n. e.

Hillel , zwany Starszym – wpływowy żydowski autorytet prawny, stworzył własną szkołę interpretacyjną, przeciwstawianą szkole współczesnego mu Szammaja Starszego , z którym tworzy ostatnią zugot. Prawdopodobnie wywodził się z diaspory babilońskiej i pochodził z rodu Dawida.

Osoba Hillela obrosła w liczne anegdoty, w których podkreśla się jego łagodność. Był sławnym aforystą. Sformułował w formie negatywnej „złotą zasadę”, która pozytywnie została wyrażona w ewangeliach synoptycznych. Jego szkoła prezentowała bardziej elastyczne podejście do Tory niż rygorystyczna szkoła Szammaja. Ostatecznie judaizm przyjął właśnie wykładnię Hillela za obowiązującą. Późniejsza tradycja przypisuje to wyrokowi głosu z nieba .

W odróżnieniu od Szammaja, dla którego najważniejsze było skrupulatne przestrzeganie szczegółowych nakazów Prawa, dla Hillela Starszego istotą Tory był jej duch. Jego interpretacja Pięcioksięgu była bardziej ludzka i uniwersalistyczna. Pragnął, by wszyscy Żydzi i nawróceni mieli możliwość przestrzegania Prawa . „Nie czyń bliźniemu twemu, co tobie niemiłe: to cała Tora. Reszta jest komentarzem – idź i poznaj go.” – odpowiedział poganinowi, który oświadczył, że zostanie żydem, o ile może być nauczony Tory stojąc na jednej nodze.

Z jego imieniem wiążą się szczególnie trzy istotne rozstrzygnięcia:

zabicie baranka paschalnego może być dokonane nawet gdy Pesach przypada w szabat

do umowy kredytowej można dołączyć klauzulę umożliwiającą odebranie długu mimo roku szabatowego . Wybieg ten nazywa się prozbul lub prosbole

stworzenie siedmiu zasad , które umożliwiały wyprowadzenie z istniejącego prawa dalszych rozstrzygnięć, co było podstawą dalszego rozwoju halachy.

== Przypisy ==

Cytaty Hillel Starszy

Dzisiejsze rocznice
Philip Pullman Fotografia
Philip Pullman23
pisarz angielski 1946
Umberto Boccioni Fotografia
Umberto Boccioni2
1882 - 1916
Jan Zieja Fotografia
Jan Zieja18
polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Ar... 1897 - 1991
Ernest Rutherford Fotografia
Ernest Rutherford6
chemik i fizyk z Nowej Zelandii, noblista 1871 - 1937
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Karl Barth Fotografia
Karl Barth4
szwajcarski teolog protestancki
Pliniusz Starszy Fotografia
Pliniusz Starszy6
rzymski erudyta, pisarz