Hillel Starszy cytaty

2  0

Hillel Starszy

Data urodzenia: 60 p. n. e.
Data zgonu: 7 n. e.

Reklama

Hillel , zwany Starszym – wpływowy żydowski autorytet prawny, stworzył własną szkołę interpretacyjną, przeciwstawianą szkole współczesnego mu Szammaja Starszego , z którym tworzy ostatnią zugot. Prawdopodobnie wywodził się z diaspory babilońskiej i pochodził z rodu Dawida.

Osoba Hillela obrosła w liczne anegdoty, w których podkreśla się jego łagodność. Był sławnym aforystą. Sformułował w formie negatywnej „złotą zasadę”, która pozytywnie została wyrażona w ewangeliach synoptycznych. Jego szkoła prezentowała bardziej elastyczne podejście do Tory niż rygorystyczna szkoła Szammaja. Ostatecznie judaizm przyjął właśnie wykładnię Hillela za obowiązującą. Późniejsza tradycja przypisuje to wyrokowi głosu z nieba .

W odróżnieniu od Szammaja, dla którego najważniejsze było skrupulatne przestrzeganie szczegółowych nakazów Prawa, dla Hillela Starszego istotą Tory był jej duch. Jego interpretacja Pięcioksięgu była bardziej ludzka i uniwersalistyczna. Pragnął, by wszyscy Żydzi i nawróceni mieli możliwość przestrzegania Prawa . „Nie czyń bliźniemu twemu, co tobie niemiłe: to cała Tora. Reszta jest komentarzem – idź i poznaj go.” – odpowiedział poganinowi, który oświadczył, że zostanie żydem, o ile może być nauczony Tory stojąc na jednej nodze.

Z jego imieniem wiążą się szczególnie trzy istotne rozstrzygnięcia:

zabicie baranka paschalnego może być dokonane nawet gdy Pesach przypada w szabat

do umowy kredytowej można dołączyć klauzulę umożliwiającą odebranie długu mimo roku szabatowego . Wybieg ten nazywa się prozbul lub prosbole

stworzenie siedmiu zasad , które umożliwiały wyprowadzenie z istniejącego prawa dalszych rozstrzygnięć, co było podstawą dalszego rozwoju halachy.

== Przypisy ==

Cytaty Hillel Starszy

„Jeżeli nie ja dla mnie – kto dla mnie? A gdy ja tylko dla siebie – kim jestem? A jeśli nie teraz – to kiedy?“

— Hillel Starszy
Źródło: Pirke Awot (Sentencje Ojców), w: Talmud Babiloński, wyd. Stowarzyszenie Pardes, Kraków 2009.

Reklama

„D'`alakh s'nai l'khavrekh la ta`avaid. Zo hi kol hatora kulahh, ve'idakh perusha hu: zil g'mor“

— Hillel the Elder
That which is hateful to you, do not do to your neighbor. That is the whole Torah; the rest is the explanation. Go and study it. Babylonian Talmud, tractate Shabbat 31a

„Im ein ani li, mi li? U'kh'she'ani le'atzmi, mah ani? V'im lo 'akhshav, eimatai?“

— Hillel the Elder
If I am not for myself, then who will be for me? But when I am for myself, then what am "I"? And if not now, when? 1:14

Reklama
Dzisiejsze rocznice
Maurice Wilkins Fotografia
Maurice Wilkins
biochemik brytyjski, noblista 1916 - 2004
Mirosław Baka Fotografia
Mirosław Baka10
polski aktor 1963
Glenn Miller Fotografia
Glenn Miller2
amerykański muzyk jazzowy, puzonista, lider big bandu 1904 - 1944
Licio Gelli Fotografia
Licio Gelli
1919 - 2015
Następnych dzisiejszych rocznic