Hans von Seeckt cytaty

Hans von SeecktFotografia

2  0

Hans von Seeckt

Data urodzenia:22. Kwiecień 1866
Data zgonu:27. Grudzień 1936

Johannes Friedrich Leopold von Seeckt – niemiecki oficer, szef niemieckiego Sztabu Generalnego w latach 1919-1926.

Hans von Seeckt wstąpił do armii w 1885 roku, a w 1899 został przeniesiony tymczasowo do Sztabu Generalnego. Podczas I wojny światowej von Seeckt służył na różnych stanowiskach wysokiego szczebla. W 1914 r. był szefem sztabu atakującego w kierunku Paryża III Korpusu Piechoty, składającego się z 5 i 6 Dywizji Piechoty. W późniejszej fazie wojny znalazł się w sztabie na froncie wschodnim. Po zakończeniu wojny i rozwiązaniu wojska cesarskiego von Seeckt zaczął organizować nową Reichswerę i sztab generalny . Podczas Puczu Kappa-Lüttwitza z 1920 roku von Seeckt zachował się wyczekująco – odmówił stłumienia buntu lub współpracy z nim. Przywódcom republiki odpowiedział: Reichswehra nie strzela do Reichswehry. Kontynuował budowę apolitycznej zawodowej armii nie bacząc na ograniczenia traktatu wersalskiego. Hans von Seeckt pozostał zwolennikiem pojmowania wojska jako państwa w państwie. Ostatecznie został zwolniony z Reichswery w 1926 roku po wydaniu pozwolenia na uczestnictwo wnuka Wilhelma II w wojskowych manewrach przy dezaprobacie rządu.

W latach 1930-1932 był deputowanym do Reichstagu z ramienia Niemieckiej Partii Ludowej . Od roku 1934 do 1935 służył jako doradca Czang Kaj-szeka.

Cytaty Hans von Seeckt


„Odrzucam pomoc dla Polski, nawet wobec niebezpieczeństwa, że może zostać pochłonięta. Przeciwnie – liczę na to.“ Źródło: F. Rabenau, Seeckt: Aus seinen Leben 1918–1936, wyd. 1940, cyt. za: Norman Davies Biały orzeł – czerwona gwiazda. Wojna polsko-sowiecka 1919–1920, Wydawnictwo Znak, Warszawa 1997, ISBN 8370067611.

„Istnienie Polski jest nie do zniesienia, jako sprzeczne z warunkami życia Niemiec. Polska musi zniknąć i zniknie.“ w dniu 11 września 1922 w liście do Ulricha Brockdorffa-Rantzaua, niemieckiego dyplomaty i ministra

Podobni autorzy