Gieorgij Plechanow cytaty

Gieorgij Plechanow Fotografia
2   0

Gieorgij Plechanow

Data urodzenia: 11. Grudzień 1856
Data zgonu: 17. Maj 1918

Reklama

Gieorgij Walentynowicz Plechanow pseudonimy: N. Bieltow, A. Kirsanow,, A. Wołgin, N. Kamienski, N, Andrejewicz – rosyjski publicysta, filozof, rewolucjonista, narodnik i działacz SDPRR, po rozłamie we frakcji mienszewików jako jeden z jej długoletnich przywódców, teoretyk marksizmu.

Urodził się w rodzinie szlacheckiej. Zakończył gimnazjum wojskowe w Woroneżu. W 1873 wyjechał do Petersburga. Jesienią 1874 został przyjęty do Petersburskiego Instytutu Górniczego, który w 1876, jako uczestnik ruchu rewolucyjnego, zmuszony był opuścić. Od 1875 aktywny rewolucjonista w organizacji narodników. Uczestniczył w pracach propagandowych wśród robotników. Uczestnik demonstracji kazańskich 1876 w Petersburgu gdzie występował przeciw samodzierżawiu. Po rozbiciu organizacji Ziemla i Wola w 1879 jeden z przywódców rewolucyjnych narodników - grupy Czornyj Pieriedieł - Czarny Podział. Prześladowany przez władze rosyjskie od stycznia 1880 do rewolucji lutowej 1917 na emigracji w Szwajcarii, Włoszech, Francji i innych krajach Europy Zachodniej, m.in. w Paryżu i Genewie, gdzie zapoznał się z dziełami Karola Marksa i Fryderyka Engelsa i porzucił idee narodnickie. W roku 1883 założył w Szwajcarii pierwszą marksistowską organizację rosyjską Wyzwolenie Pracy .

W latach 90. XIX wieku krytykował ideologię narodnictwa, poglądy tzw. ekonomistów oraz legalny marksizm w publikacjach w Die Neue Zeit oraz w licznych swoich pracach. Współtwórca SDPRR, współpracował z Leninem. W latach 1900 - 1903 w kolegium redakcyjnym Iskry, w latach 1903-1905 jej redaktor naczelny. W 1903 nie poparł Lenina i bolszewików na II zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji w Brukseli, przyłączając się do frakcji mienszewików i stając się na wiele lat jednym z jej przywódców. Przejął redakcję Iskry, którą wydawał jako redaktor naczelny i kolportował bezdebitowo w Imperium Rosyjskim do października 1905, gdy w związku z manifestem październikowym Mikołaja II i likwidacją cenzury pismo zawiesiło działalność.

W czasie I wojny światowej opowiedział się po stronie państw Ententy. Po obaleniu caratu Plechanow powrócił 31 marca 1917 do Rosji i został wybrany do Komitetu Wykonawczego Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Wydawał w Piotrogrodzie gazetę Jedność i publikował w niej. Był zwolennikiem Rządu Tymczasowego i przeciwnikiem tez kwietniowych Lenina. Do przewrotu bolszewickiego odniósł się krytycznie, uważając, że Rosja nie jest przygotowana do przekształceń socjalistycznych. W styczniu 1918 Единство zostało zamknięte przez bolszewików.

Najbardziej znaną socjopolityczną publikacją Plechanowa jest obszerna Historia rosyjskiej myśli społecznej

Pochowany na Cmentarzu Wołkowskim w Sankt Petersburgu.

Podobni autorzy

Jean-Jacques Rousseau Fotografia
Jean-Jacques Rousseau40
szwajcarski filozof, pisarz i pedagog
Jean-Paul Sartre Fotografia
Jean-Paul Sartre80
powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski,...
Maksim Gorki Fotografia
Maksim Gorki17
pisarz rosyjski
Louis de Saint-Just Fotografia
Louis de Saint-Just12
rewolucjonista francuski
Michaił Bułhakow Fotografia
Michaił Bułhakow79
pisarz rosyjski
 Ksenofanes Fotografia
Ksenofanes3
starożytny grecki filozof
 Platon Fotografia
Platon105
grecki filozof
Jacek Bartyzel2
polski publicysta, działacz opozycji w czasach PRL

Cytaty Gieorgij Plechanow

„Przypadkowość jest czymś względnym. Występuje ona tylko w punktach przecięcia koniecznych procesów.“

—  Gieorgij Plechanow
Źródło: O roli jednostki w historii, str. 16 http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/plechanow01.pdf

Reklama

„Bourgeois scientists make sure that their theories are not dangerous to God or Capital.“

—  Georgi Plekhanov
The Faber Book of Aphorisms, W. H. Auden and Louis Kronenberger (ed.), p. 261.

„Children like to work, and are always eager to imitate the work of adults.“

—  Georgi Plekhanov
Utopian Socialism in the Nineteenth Century, 1913, Ch. 5.

Dzisiejsze rocznice
Gustaw Herling-Grudziński Fotografia
Gustaw Herling-Grudziński26
polski pisarz 1919 - 2000
Marie Joseph de La Fayette Fotografia
Marie Joseph de La Fayette4
francuski polityk i generał 1757 - 1834
Władysław IV Waza Fotografia
Władysław IV Waza5
król Polski 1595 - 1648
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Jean-Jacques Rousseau Fotografia
Jean-Jacques Rousseau40
szwajcarski filozof, pisarz i pedagog
Jean-Paul Sartre Fotografia
Jean-Paul Sartre80
powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski,...
Maksim Gorki Fotografia
Maksim Gorki17
pisarz rosyjski
Louis de Saint-Just Fotografia
Louis de Saint-Just12
rewolucjonista francuski