Filippo Tommaso Marinetti cytaty

Filippo Tommaso Marinetti Fotografia
3  0

Filippo Tommaso Marinetti

Data urodzenia: 22. Grudzień 1876
Data zgonu: 2. Grudzień 1944
Natępne imiona:Filippo Tommaso Emilio Marinetti

Reklama

Filippo Tommaso Marinetti – włoski ideolog, poeta, wydawca, jeden z twórców i głównych teoretyków futuryzmu na początku XX wieku.

Niektóre z jego młodzieńczych wierszy były dedykowane Giuseppe Garibaldiemu.

W 1894 zamieszkał w Mediolanie. Na początku XX wieku zaprzyjaźnił się z Gustavem Kahnem, teoretykiem nowej poezji i estetyki. W czerwcu 1908 Marinetti przeżył wypadek samochodowy.

Początkowo publikował w założonym przez siebie w 1905 magazynie "Poesia". Przyjął wtedy pseudonim literacki "Hesperus" . Organizował "futurystyczne soirées" – spotkania, podczas których członkowie tego ruchu artystycznego prezentowali swoje prace i wiersze. Jest autorem Manifestu futuryzmu – dzieła programowego zapoczątkowującego nurt futurystyczny i ogłoszonego 20 lutego 1909 w dzienniku Le Figaro. Manifest zgromadził wokół niego grupę innych artystów utożsamiających się z ruchem: Umberta Boccioniego, Carlo Carrà, Luigiego Russolo, którzy brali udział w dalszych pracach programowych. Sam Marinetti w roku 1913 twierdził, iż ruch futurystyczny stanowi wytrwałą, zorganizowaną i systematyczną zachętę do oryginalnej twórczości, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się szalona.

Marinetti stał się zwolennikiem włoskiego faszyzmu i Benita Mussoliniego. W dziele Futurismo e Fascismo , wydanym w roku 1924, dowodził, że ideologia faszystowska stanowi najdoskonalszą realizację postulatów futurystycznych. Taka postawa autora sprawiła, że zaczęli się od niego odwracać ludzie wcześniej z nim związani.

W 1934 roku odwiedził Lwów z okazji wystawienia w tamtejszym Teatrze Wielkim sztuki "Jeńcy".

Cytaty Filippo Tommaso Marinetti

Reklama

„Let the divine reign of Electric Light finally commence, liberating Venice from its venal moonlight of furnished rooms“

— Filippo Tommaso Marinetti
In: 'Contra Venezia passatista', ('Against Venice, mired in the past') 27 April, 1910; as quoted in The Other Futurism: Futurist Activity in Venice, Padua and Verona, Willard Bohn, University of Toronto Press Incorporated, 2004, , p. 8

„Madness blew so violently on the immeasurable air pump of the circuit, that it took the form of a spiral, rising like a screw to the Zenith.. [describing the Brescia automobile races, in 1907]“

— Filippo Tommaso Marinetti
In 'La mort tient le volant...', in La ville charnelle, E. Sansot, Paris 1908, p. 228; as quoted in Inventing Futurism: The Art and Politics of Artificial Optimism, by Christine Poggi, Princeton University Press, 2009, p. 27, (note 77)

„Idealists, workers of thought, unite to show how inspiration and genius walk in step with the progress of the machine, of aircraft, of industry, of trade, of the sciences, of electricity.“

— Filippo Tommaso Marinetti
Quote of Filippo Marinetti, in his review 'Poesia' 1905; as cited in Futurism, ed. By Didier Ottinger; Centre Pompidou / 5 Continents Editions, Milan, 2008, p. 78

Reklama

„Mondrian is the greatest Futurist painter of the North.“

— Filippo Tommaso Marinetti
As quoted in Abstract Painting, Michel Seuphor, Dell Publishing Co., 1964, p. 36

„Try to live the war pictorially studying it in all its mechanical forms (military trains, fortifications, wounded men, ambulances, hospitals, parades, etc).“

— Filippo Tommaso Marinetti
In a letter to Gino Severini, 20 November 1914; as quoted in Futurism, Tisdall and Bozsolla, Thames and Hudson, 1973, p. 190

Reklama

„.. a member of anarchist and revolutionary circles, attracted in turn by violent action and by dream, before resolving to dedicate him to painting. [describing Boccioni ]“

— Filippo Tommaso Marinetti
In the 'Preface' of Boccioni's show at Ca' Pesaro, July 1910; as quoted in Inventing Futurism: The Art and Politics of Artificial Optimism, by Christine Poggi, Princeton University Press, 2009, p. 107

„It is from Italy that we are flinging this to the world, our manifesto of burning and overwhelming violence, with which we today establish 'Futurism', for we intend to free this nation from its fetid cancer of professors, archaeologists, tour guides, and antiquarians.“

— Filippo Tommaso Marinetti
Original Italian text: È dall'Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col quale fondiamo oggi il «Futurismo», perchè vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, d’archeologhi, di ciceroni e d’antiquarii. p. 52

„.. there is no longer any beauty except the struggle. Any work of art that lacks a sense of aggression can never be a masterpiece.“

— Filippo Tommaso Marinetti
In the 'First Futurist Manifesto,' Filippo Marinetti, 1909; as quoted in Critical Writings: Filippo Tommaso Marinetti, New Edition, quoted in the text on the Back Cover, Macmillan, 7 Apr 2007

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Boris Bieriezowski Fotografia
Boris Bieriezowski
rosyjski przedsiębiorca 1946 - 2013
Józef Glemp Fotografia
Józef Glemp23
polski duchowny katolicki, kardynał 1929 - 2013
Helmut Newton Fotografia
Helmut Newton
niemiecki fotografik 1920 - 2004
Następnych dzisiejszych rocznic