Ernst Kaltenbrunner cytaty

Ernst KaltenbrunnerFotografia

5  0

Ernst Kaltenbrunner

Data urodzenia:4. Październik 1903
Data zgonu:16. Październik 1946

Ernst Kaltenbrunner – SS-Obergruppenführer, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w latach 1943-1945, zbrodniarz wojenny.

Uczył się w gimnazjum w Linzu oraz w uniwersytecie w Grazu. W 1926 uzyskał wykształcenie prawnicze i do 1928 pracował jako adwokat w Linzu i Salzburgu. Od 1930 był członkiem austriackiej partii nazistowskiej.

Od 1935 był szefem SS w Austrii. Tuż przed przyłączeniem Austrii do III Rzeszy pełnił funkcję sekretarza stanu ds. bezpieczeństwa w gabinecie Arthura Seyss-Inquarta.

Po Anschlussie pełnił wysokie i kierownicze funkcje w SS na terenie byłej Austrii . Za aktywny udział w nim otrzymał stopień SS-Brigadeführera z nominacji Adolfa Hitlera. 11 września 1938 został SS-Gruppenführerem oraz członkiem Reichstagu, a od kwietnia 1941 SS-Obergruppenführerem. 30 stycznia 1943 powołany na szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy .

Odpowiedzialny m.in. za Holocaust i zbrodnie w obozach koncentracyjnych.

Po wydaleniu Arthura Nebe z NSDAP i SS został jego następcą na stanowisku prezydenta Interpolu.

1 października 1946 został skazany przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze na karę śmierci i stracony. W trakcie procesu zeznał m.in.:

Wydałem polecenie, aby więźniowie odsyłani do obozu w Mauthausen nie byli źle traktowani.

Zbrodnie, o których dowiedziałem się dopiero dziś, popełnił Himmler. W kwestii żydowskiej byłem zwodzony, jak wszyscy inni wyżsi urzędnicy.

Pod szubienicą powiedział:

Cytaty Ernst KaltenbrunnerErnst Kaltenbrunner Fotografia
Ernst Kaltenbrunner5
Niemiec, wysoki funkcjonariusz SS 1903 - 1946
„Wydałem polecenie, aby więźniowie odsyłani do obozu w Mauthausen nie byli źle traktowani.“ Źródło: Bogusław Wołoszański, Ten okrutny wiek, op. cit., s. 246.


Ernst Kaltenbrunner Fotografia
Ernst Kaltenbrunner5
Niemiec, wysoki funkcjonariusz SS 1903 - 1946
„Nie czuję się winien żadnych zbrodni wojennych. Wykonywałem jedynie mój obowiązek jako organ bezpieczeństwa i nie zgadzam się służyć za ersatz [Heinricha] Himmlera.“ słowa na marginesie aktu oskarżenia w procesie w Norymberdze, które zapisał na prośbę amerykańskiego psychologa więziennego Gustave’a M. Gilberta.Podobni autorzy